Sektörümüzü, İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatına Nasıl Hazırlarız ?

Sayın Sektör Mensuplarımız,

Ekonomik konjonktür, mali piyasalardaki değişimler, yoğun iş yükü ve izin dönemleri gibi pekçok parametrenin sizlerin günlük yükünü arttırdığını bilmekle beraber, sektörümüzün gelecek 2-3-5-10-15 ve 31 yılının sizlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanmasını sağlayacak “Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası Plastik Sektör Odak Grubu” çalışması için siz değerli sektör mensuplarımızın katkılarını rica ediyor, doldurma tarihi 31 Temmuz 2022 gününe kadar uzatılan katkı formu ile ilgili detayları dikkatinize sunuyoruz.

“Teknolojik Dönüşüm/Gelişim İhtisas Çalışma Grubu” Çalışma Alanı Nedir ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK sorumluluğunda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki “Teknolojik Dönüşüm/Gelişim İhtisas Çalışma Grubu”,  “Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası (TYH)” çalışmalarını sürdürmektedir. TYH çalışmaları Plastik Sektörümüzün de dahil olduğu 6 pilot sektörde yürütülmektedir.

TÜBİTAK tarafından organize edilen “Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası Plastik Sektör Odak Grubu” Toplantıları PAGEV Başkanı Sn. Yavuz EROĞLU moderatörlüğünde gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın amacı; Türkiye Plastik Sektöründe Yeşil Dönüşüme Uygun Teknolojilerin Türkiye’de üretilmesi, üretilenlerin ise yaygınlaştırılmasıdır.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Plastik Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) olarak katılım sağladığımız çalışma grubunda, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan Özhuy, Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Gülşen Turan Kök ve Sayın Emre Canoğlu, enjeksiyon, şişirme ve termoform plastik ambalajlar grubunda bizleri temsil etmektedir.

Çalışma Hangi Aşamadadır ?

Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda, ürün yaşam döngüsü yaklaşımıyla kritik üretim teknolojileri, bu üretim teknolojilerine ilişkin kritik prosesler belirlenmiştir. Bu proseslerin daha yenilikçi proseslerle değiştirilmesi, girdilerin ve çıktıların temiz ve yeşil hale getirilmesini sağlayacak proses-girdi-çıktı aşamalarındaki teknolojik ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin, Plastik sektörü temsilcilerinden katkılar alınarak nihai hale getirilmesi amacıyla aşağıda linkte yer alan katkı formu hazırlanmıştır.

Ülkemizdeki Plastik Sektörünün kısa/orta vadede Avrupa Yeşil Mutabakatının getireceği yasal düzenlemeler dolayısıyla dış ticaretinin etkilenmemesi, uzun vadede ise ülkemizin 2053 net sıfır hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla sektör temsilcilerimizin teknolojik ihtiyaçlarını ve önerdikleri çözümleri en detaylı şekilde iletmeleri önem taşımaktadır.  Bu katkı formu ile alınacak ihtiyaç ve çözümler, kamu kurumlarının Ar-Ge ve yenilik, yatırım, üretim, dış ticaret ve benzeri destek ve teşviklerinde önceliklendirilecektir. 

Seçtiğiniz üretim teknolojisi ve proses sayısına bağlı olarak 15-20 dakika sürmekte olan ankete katılımız ve paylaştığınız bilgilerin bizler için oldukça değerli olduğunu belirtir, formu kaydedip, tekrar girerek devam edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Katkı Formu Linki 

31 Temmuz 2022 Pazartesi gününe kadar açık olacak Plastik Sektörümüzde İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatına İlişkin Teknolojik İhtiyaç/Çözüm Katkı Formuna https://anket.tubitak.gov.tr/index.php/727336?lang=tr linkinden ulaşabilirsiniz.

Ankete katılımınız sektörümüzün yakın, orta ve uzak dönem performansına etki edecek doğru kararların alınması ve adımların atılması açısından önemli olup, şimdiden zaman ayırarak katkı sağladığınız için teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

Sıradaki Haber  “SEPA Sektörel Buluşma Yemeğimiz “Verimlilik” Teması ile Gerçekleştirildi “