Haberler

YENİ

Küme 5- “Hedef 1: iklim Bilimi ve İklim Nötrlüğe Geçiş” 2024 Yılı Çağrıları 12 Eylül’de Açıldı

Ufuk Avrupa Programı İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi (Küme 5) 2023-2024 dönemine ait daha önce yayımlanan Çalışma Programı kapsamındaki Hedef 1-2024 çağrıları Avrupa Komisyonu tarafından resmi...

YENİ

III. Ulusal Süt Kongresi Bilimsel Program Akışı Açıklandı

Sayın Üyelerimiz, III. Ulusal Süt Kongresi, 5-6 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi katkıları ve Prof. Dr. Barbaros Özer’ in kongre başkanlığında...

YENİ

Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler 19 Eylül 2023

Sayın Üyelerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Eylül 2023 Salı günü saat 16.30-18.00 saatleri arasında Kanada: İşlenmiş Gıda ve Taze Meyve-Sebze Sektörüne yönelik Ticaret Müşavirlerimizle...

YENİ

Eris Varyantı ile İlgili Bilgilendirme

Dunya.com ve Ekonomim.com da yer alan haberlerde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' nın, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de...

YENİ

EBRD Depremden Etkilenen KOBİ’lere Yönelik Destek Paketi

EBRD depremden etkilenen KOBİ'lere yönelik destek paketi hakkında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de depremden etkilenen bölgede faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli...

YENİ

Kalkınma Ajansları Hakkında

Sayın Üyelerimiz, Kalkınma Ajansları;  Ülkemizde yerel kalkınma dinamiklerinin harekete geçirilerek, bölge kaynak ve potansiyellerinin en iyi şekilde kullanılmasına, kalkınmanın daha dengeli ve...

YENİ

Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı 19-20-21 Eylül 2023

Sayın Üyelerimiz, TOBB Ambalaj Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirim ile 19-20-21 Eylül tarihlerinde “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim...

YENİ

ISO56000 Yenilikçilik Yönetim Standardı Nedir ?

Sayın Üyelerimiz, Geçmişi yüzyıllar öncesine dayalı sektörlerde yenilikçilik daha yüksek katma değerli üretime geçiş için en önemli etmenlerden biri konumunda olsa da bu derece alışılmış ürünlere...

YENİ

İKMİB Circlepack 2024 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu ve Güncel Fuar Bilgileri

Sayın Üyelerimiz, Değerli Sektör Mensuplarımız, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Plastik Ambalaj Çalışma Grubu aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirim...

YENİ

İklim değişikliğine nasıl bakmalıyız ?

Sayın Üyelerimiz, Son yıllarda iklim krizi konusunda farkındalık çalışmaları yürütmemize gerek kalmadı. İklim değişiklikleri kavramını bilmediğimiz dönemlerin çok çok ötesinde tanınır ve bilinir...

YENİ

Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı 5-6-7 Eylül 2023

Sayın Üyelerimiz, TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirim ile 5-6-7 Eylül 2023 tarihlerinde “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet...

YENİ

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği

Sayın Üyelerimiz, 16 Ağustos 2023 ve  32281 tarihli Resmi Gazete kararı ile yayınlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği;  dış ticarete konu ürünlerin güvenli ve ilgili teknik...

YENİ

TOBB MEYBEM – TS EN ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitimi

Sayın Üyelerimiz, TOBB’un iştiraki olan TOBB MEYBEM A.Ş, sera gazı envanterinin oluşturulması hakkında temel bilgilendirmeyi sağlamak, emisyonların sınıflandırılması ve belirlenmesine...

YENİ

Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından TOBB Birliğine iletilen yazıda; 2017 yılı Kasım ayında devreye alınan Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) ile ithalat...

YENİ

TUİK Tematik Haritalar

TUİK tarafından yayınlanan Tematik Haritalar ; çevre, enerji, eğitim, kültür, enflasyon, fiyat, istihdam, nüfus, sağlık, sanayi, tarım, ulaştırma,  başlıklarında Türkiye' nin bölgeler ve iller...

YENİ

Türkiye Verim Haritası

"Daha İyi Bir Gelecek" Platformu tarafından hazırlanan "Türkiye Verim Haritası" nda yer alan veriler Türkiye' de en fazla verimlilik çalışması ve atık azaltımı faaliyetinin İstanbul' da...

YENİ

Sert Plastik Ambalaj Sektörü İhracat Raporu (Ocak 2023-Haziran 2023)

Plastik Ambalaj Sektörü İhracat Raporu (Ocak 2023-Haziran 2023) Ocak - Haziran 2023 döneminde plastik ambalaj ihracatının %80 nini oluşturan ürünlerin 2020 ve 2022 aynı dönemi ile karşılaştırmalı...

YENİ

TOBB İhracat Kontrolleri Online Eğitimi – 19 Temmuz 2023

Sayın Üyelerimiz, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Ambalaj Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan "İhracat Kontrolleri Konusunda Online Eğitim" i ile ilgili detaylar dikkatinize...

YENİ

2023 Yılı Fuar, Ticaret Heyeti ve Etkinlik Gelişmeleri

Derneğimize ulaşan 2023 yılında düzenlenecek güncel fuar bilgilerine 2023 Yılı Güncel Fuar, Ticaret Heyeti ve Etkinlikler linkinden ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla,              ...

YENİ

Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Sayın Üyelerimiz, Mali Müşavirliğimiz aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirim ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına...

YENİ

Enerji Verimliliği Portalı

Sayın Üyelerimiz, TOBB Ambalaj Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından iletilen yazıda, Ulusal enerji verimliliği envanterinin oluşturulması, planlama,...

YENİ

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- Kazakistan 20 Haziran 2023

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- Kazakistan: Kazakistan Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğinin 20 Haziran 2023 Salı günü saat...

YENİ

ISO Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi Toplantı Notları

Sayın Üyelerimiz, İstanbul Sanayi Odası aracılığı ile Derneğimize gelen bildirim ile Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesinden haberimiz olmuş, ilk toplantıya katılım...

YENİ

Plastik Sektörü Kümelenme Toplantıları – 9 Haziran 2023

Sayın Üyelerimiz, İstanbul Sanayi Odası aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirimle ; İstanbul Sanayi Odası ve SKD Türkiye ortaklığında yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) Yenilikçi...

YENİ

İlgili Resmi Gazete Kararları 25 Mayıs 2023

Küçük ve orta ölçekteki işletmelerin tanımlanması, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda ile ilgili yapılan güncellemeye Küçük ve Orta Büyüklükteki...

YENİ

Yabancıların Çalışma İzni Muafiyeti Görüş Talebi

Sayın Üyelerimiz, TOBB Ambalaj Meclisi aracılığı ile yabancıların çalışma izni muafiyeti konusunda Derneğimize iletilen görüş talebini dikkatinize sunuyoruz. Bildirimde ; Yabancıların çalışma...

YENİ

TOBB Sigorta Riskleri Analizi Anket Formu

Sayın Üyelerimiz, Değerli Sektör Mensuplarımız, İKMİB ile gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası mutabık kaldığımız üzere deprem ve yangın ile ilgili kimya, plastik ve kağıt sektörleri başta...

YENİ

Resmi Gazete Kararları

Sayın Üyelerimiz, Resmi Gazete' de 20 Nisan 2023 tarihi itibari ile yayınlanan kararlara ilgili linklerden ulaşabilirsiniz. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde...

YENİ

Ufuk Avrupa Çerçeve Programı

Ufuk Avrupa Çerçeve Programı Küme 5 Çalışma Programındaki Çağrılara İlişkin Açıklamalar EC tarafından Küme 5 Çalışma Programındaki Çağrılara İlişkin Yapılan Açıklamalar sayfasında, ...

YENİ

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar

Depremden etkilenen bölgeler için yapılan düzenleme kapsamında bugün yayınlanan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karara resmigazete.gov.tr linkinden...

YENİ

Web Sitemiz son 1 yılda 144, son 2 ayda 66 Farklı Ülkeden Ziyaret Aldı

Türkiye Sert Plastik Ambalaj Sektörüne yönelik faaliyet gösteren Derneğimiz, web sitesi aracılığı ile son 1 yılda 144 farklı ülkeden ziyaretçi çekti. Üye sayımızı arttırma hedefimiz kapsamında...

YENİ

Antalya Kongre Fuar Stant ile Antalya Bölgesi Fuar Etkinliklerinizde Karbon Emisyonunuzu Azaltın

Firma; İlaç Kimyası Kongresi sırasında tanıtım broşürü çalışmalarımızda daha düşük karbon emisyonu ile çalışma prensibimize istinaden kısa sürede, sürecin içine dahil olarak destek sağlamış, aynı...

YENİ

TOBB Tedarikçim Deprem Bölgesinden Projesi

TOBB Ambalaj Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan bilgilendirme ile deprem bölgesinde sanayi, ticaret ve istihdamın yeniden canlandırılması, deprem bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin daha...

YENİ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6923)

Sayın Üyelerimiz, 10 Mart 2023 tarihinde yayınlanan 32128 nolu karara istinaden Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6923) ile ilgili...

YENİ

İhracatta Uzak Ülkeler Stratejisi Sert Plastik Ambalaj Sektörü Yansıması

Sayın Üyelerimiz, Şubat ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz İKMİB Ziyaretimiz sırasında deprem sonrası gündemimizi oluşturan en önemli konu başlığı Sert Plastik Ambalaj Sektörü ihracat...

YENİ

Deprem Sebebiyle Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklerin Ertelenmesi Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelenmesi konulu 13.02.2023 tarihli genel...

YENİ

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar

Sayın Üyelerimiz, TOBB Ambalaj Meclisi aracılığı ile Derneğimize Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin resmi gazete kararına...

YENİ

SEPA, 2. Gıda Kimyası Kongresini Destekliyor

Sayın Üyelerimiz, Şubat ayında düzenlenen Kozmetik Kongresine duyuru desteği sağlayan Derneğimiz,  16-19 Mart 2023 tarihinde 2. gerçekleştirecek Gıda Kimyası Kongresini çanta sponsoru olarak...

YENİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin OHAL Kapsamındaki Tedbirler Hakkında

22/02/2023 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile olağanüstü hal kapsamında bulunan illerde; Uygunluk (müfettiş) incelemesi yapılmadan işverenin beyanı esas alınarak kısa çalışma...

YENİ

İKMİB – SEPA Toplantı Notları 15 Şubat 2023

Sayın Üyelerimiz, 15 Şubat 2023 Çarşamba günü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan Özhuy Başkanlığında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Kınacı, Yönetim Kurulu Saymanımız Sayın Ali...

YENİ

TOBB Konut Yardım Kampanyası

Sayın Üyelerimiz, TOBB Ambalaj Meclisi, TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirimler ile TOBB tarafından düzenlenen Deprem Bölgesi Konut Yardım Kampanyası...

YENİ

Deprem Felaketi Nedeniyle Prim Borçları İle İlgili Duyuru

Sayın Sektör Mensuplarımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ambalaj Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya,...

YENİ

Karbon Ayak İzi Online Eğitimi Kimyasal Ürünler, Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayii İçin Kurumsal 6-7-8 Şubat 2023

 

YENİ

Plastik Sektörü Eylem Planı Hazırlık Çalıştayları Daveti 3 Şubat 2023

Sayın Üyelerimiz, İstanbul Sanayi Odası (ISO) aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirim ile ISO ve SKD Türkiye ortaklığında yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) Yenilikçi İstanbul Mali...

YENİ

İptal – Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Webinarı 6 Şubat 2023

Sayın Üyelerimiz, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan webinar yaşanan deprem felaketi sebebi ile iptal edilmiştir. Saygılarımızla Detaylar ; Türkiye Odalar Borsalar...

YENİ

Tedarik Zinciri Yerlileştirme Uygulaması

Sayın Üyelerimiz, T.C. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirim ile alıcı firmalarımızın hali hazırda yurtdışından temin ettiği ürün ve hizmetleri...

YENİ

Sert Plastik Ambalaj Sektörü Ocak – Aralık 2022 İhracat Gerçekleşmeleri

Sayın Üyelerimiz, Sert plastik ambalaj sektörü 2022 yılında bir önceki yıl 2,26 milyar FOB USD ve 802.048 ton olan ihracat kapasitesinin 2,53 milyar FOB USD ve 827.666 tona yükseltti. Toplamda...

YENİ

Hazine Destekli Kefalet Paketleri 2023

11 Ocak 2023 tarihinde lansmanı gerçekleştirilen hazine destekli kefalet sistemi yeni destek paketleri lansmanında açıklanan destek paketlerine Hazine-Destekli-Kefalet-Paketleri linki aracılığı ile...

YENİ

2022 yılı “Küresel İnovasyon Endeksi” yakın ve uzak öngörülere ışık tutuyor

Marketing Türkiye tarafından yayınlanan "2022 nin en inovatif ülkeleri belli oldu" başlıklı haber 2022 yılında Türkiye' nin yenilikçi ürünler Dünya sıralamasında 37. sırada yer aldığını belirtiyor....

YENİ

Boya Sektörü Ambalajlarında Güncel Trendler Webinarı İzlenimleri

19 Aralık 2022 Çarşamba günü Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) ve SEPA işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Boya Sektörü Ambalajlarında Güncel Trendler Webinarı sektör temsilcilerimizin katılımı ile...