Haberler

YENİ

İşyerlerinde Güncel Covid19 Tedbirleri

Sayın Üyelerimiz, Sektör Mensuplarımız, TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirimde; özellikle aşı yaptırmayan ve PCR testi ibraz etmeyen çalışanların...

YENİ

Vefat ve Başsağlığı

Sayın Üyelerimiz, Değerli Sektör Mensuplarımız, SEPA Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Sayın Hasan Tolunay' ın kızı Sayın Yasemin Tolunay Erna' nın vefatını üzülerek öğrenmiş...

YENİ

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Etiketlenmesi Hakkında

Sayın Üyelerimiz, Ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmeliğinde ambalaj malzemeleri ve ambalajın etiketlenmesi ile ilgili bildirim dikkatinize sunulmuştur. 1. paragrafta Türkçe çevirisi olan söz...

YENİ

Geri Dönüştürülmüş PET Ambalajlar Hakkında

Sayın Üyelerimiz, Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde PET ambalajlarda çapak ve orjinal hammadde kullanımı ile ilgili bildirim dikkatinize sunulmuştur. 1. paragrafta Türkçe çevirisi olan...

YENİ

SEPA Geleneksel Sektör Yemeğinde Yeşil Dönüşüm Başlığı İle Bir Aradaydık

“Yeşil Dönüşüm ve Plastik Ambalaj Sektörüne Etkileri” başlığı ile düzenlenen geleneksel sektör buluşma yemeğimiz kıymetli misafirlerimizin katılımı ile bu hafta içinde...

YENİ

Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğleri Revizyonu Görüş Talebi

Sayın Üyelerimiz, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi tarafından Derneğimize iletilen bildirim ile Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğlerinin 2022 yılı itibari...

YENİ

Türkiye-Yunanistan Gümrük İdareleri Başkanları 3. Dönem Toplantısı Görüş Talebi

Sayın Üyelerimiz, Bağlı olduğumuz Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi tarafından Derneğimize ulaşan bilgilendirme ile Türkiye-Yunanistan Gümrük İdareleri...

YENİ

AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Taslağı Geri Bildirim Süreci Görüş Talebi

Sayın Üyelerimiz, Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan sınırda karbon düzenleme mekanizması taslağına ilişkin geri bildirim sürecinin  ile ilgili olarak bağlı bulunduğumuz Türkiye Odalar...

YENİ

Akıllı Depo Yönetimi ile Operasyonel Mükemmellik Semineri – Harward Business Review

Sayın Üyelerimiz, Pek çok sektörde olduğu gibi Sert Plastik Ambalaj Sektörü olarak sektörümüzün ana iş kolu kadar önemli süreçlerinden biri de tedarik zinciri ve stok yönetimidir. Derneğimiz...

YENİ

Türk Gümrük Tarife Cetveli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Görüş Talebi

Sayın Üyelerimiz, Bağlı bulunduğumuz Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) GTİP açılımı ile...

YENİ

SEPA 2022 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ana Çalışma İlkeleri

Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolundaki ilerlemelerinin küresel bir değerlendirmesi olan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2021 yılı verileri açıklandı. 2021 Sürdürülebilir...

YENİ

Yatırım Fırsatı – 04/08/2021

Sayın Üyelerimiz, Derneğimize ulaşan bildirim ile katılım sağladığımız Rusya Pskov Bölgesi yatırım potansiyeli ile ilgili toplantı notları aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Rusya'nın Pskov...

YENİ

AB Bildirimleri 03/08/2021

AB Bilgilendirme grubundan Derneğimize ulaşan bilgilendirme maili ile Fransa' da yeniden kullanım hedefleri kapsamında piyasaya sürülecek ambalajların yıllık yeniden kullanım asgari oranı, 2023'te...

YENİ

Ambalaj Ürün Talebi (İhracat) – 02/08/2021

Sayın Üyelerimiz, Azerbaycan' da tıbbi ekipman ve sarf malzemeleri alanında faaliyet gösteren bir firmanın 1 lt. Coex Şişe talebi bulunmaktadır. Teklif iletmek isteyen firmalarımızın...

YENİ

Avrupa Yeşil Mütabakatı Eylem Planı Görüş Talebi

Sayın Üyelerimiz, Bağlı bulunduğumuz TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirim ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Avrupa Yeşil Mutabakatının...

YENİ

FIT for 55 – AB Yeşil Mütabakatı Emisyon Azaltma Hedefi

Sayın Üyelerimiz, Bağlı bulunduğumuz TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan Avrupa Yeşil Mutabakatının bir parçası olan ve emisyonları 2030 yılına dek en az %55...

YENİ

Yeşil Mütabakat Eylem Planını Destekliyoruz, Çünkü …

Sayın Üyelerimiz, Yeşil Mütabakat nedir ? Ne değildir ? Çalışmaların kapsamı ne olacak ? Bizleri neler bekliyor ? tartışmalarının çerçevesi  16 Temmuz 2021 tarih ve 31543 sayılı Resmi Gazete...

YENİ

AB Bildirimleri 12/07/2021

AB Bilgilendirme grubundan Derneğimize ulaşan bilgilendirme maili ile Malta' da gerçekleştirilen çevre dostu önlemler kapsamında taslak hazırlandığı bilgisi ulaşmıştır. Söz konusu taslak ile 1 Ocak...

YENİ

AB Bildirimleri 5/07/2021

AB Bilgilendirme grubundan Derneğimize ulaşan bilgilendirme maili ile İsveç' te alınan çevre dostu önlemler kapsamında taslak hazırlandığı bilgisi ulaşmıştır. Söz konusu taslak ile bir üreticinin...

YENİ

AB Ülkelerine Numune Gönderimi Yapan Firmalarımızın Dikkatine – 08/07/2021

Sayın Üyelerimiz ve Sektör Mensuplarımız, TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi' nden Derneğimize ulaşan yazı ile Avrupa Birliği'nin (AB) sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni...

YENİ

Ambalaj Ürün Talebi (İhracat) – 07/07/2021

Sayın Üyelerimiz, Bosna Hersek' te faaliyet gösteren firmalar tarafından talep edilen ve Bosna Hersek Başkonsolosluğu aracılığı ile Derneğimize ulaşan her bir üründen 500.000 ad. lik alım...

YENİ

Pazar Araştırması İşbirliği Teklifi – 06/07/2021

Sayın Üyelerimiz, Pazar araştırması işbirliği teklifi çerçevesinde The Insight Partners firması aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirim aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Üyelerimizin bu tarz...

YENİ

ISO500 ve ISO1000 2020 Yılı Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde Yer Alan Üyelerimizi Kutluyoruz

Sayın Üyelerimiz, 2020 yılı ISO Birinci 500 Sanayi Kuruluşu listesinde Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneğinden 1 üyemiz, ISO İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesinde ise 3 üyemiz yer...

YENİ

TV Reklamı – Pazarlama İşbirliği Teklifi – 02/07/2021

Sayın Üyelerimiz, TV8 aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirim ile Derneğimize Ebru Destan ile gündem programında yer alma konusunda teklif ulaşmıştır. Söz konusu teklif yurtiçi sert plastik...

YENİ

Sert Plastik Ambalajlar Kitabı Revizyon Çalışmalarına Katkı Sağlamak İsteyen Üyelerimizin Dikkatine

Sayın Üyelerimiz Sert Plastik Ambalajlar kitabı ile ilgili revizyon çalışmalarına başlayacağımızı 2021-2. Dönem e-bültenimiz ile duyurmuştuk. Revizyon amacımız ve revizyona esas başlıklar şöyle...

YENİ

Ambalaj Ürün Talebi – 02/07/2021

Sayın Üyelerimiz, Türkiye' de faaliyet gösteren bir firma yurtdışına ihraç etmek üzere her üründen 10.000 ad. lik partiler halinde toplamda  16 parça tek kullanımlık kase, tepsi, çatal, bıçak ve...

YENİ

PET Atıkların İhracatının Sınırlandırılması 28/06/2021

Sayın Üyelerimiz, TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan PET Atıkların İhracatının Sınırlandırılması Talebi ile ilgili bildirim şöyledir ; Polietilen...

YENİ

Afrika Pazarı Temsilcilik Teklifi

Sayın Üyelerimiz, Afrika' da; Uganda, Tanzanya, Etyopya, Rwanda bölgelerinde faaliyet gösteren B2B firması aracılığı ile Derneğimize ulaşan, Afrika pazarı temsilcilik teklifi ile ilgili genel...

YENİ

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Güncellendi 26/06/2021

Sayın Üyelerimiz ve Sektör Mensuplarımız, Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği 26 Haziran 2021 tarih ve 31523 Sayılı Resmi Gazete kararı ile revize edilmiştir. Söz konusu revizyon kapsamında...

YENİ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Düzenleme 29/06/2021

Sayın Üyelerimiz, 29 Haziran 2021 tarih ve 31526 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191) ile Yatırımlarda Devlet Yardımları...

YENİ

Görüş Talebi ; Plastik Atıkların Tanımlanması, Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Bertarafı için Teknik Yönergeler

Sayın Üyelerimiz, Ülkemizin taraf olduğu "Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Sözleşmesi" (Basel Sözleşmesi) Sekretaryasından Çevre ve Şehircilik...

YENİ

Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları Faaliyet Raporu

Sayın Üyelerimiz, TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Birliğe iletmiş olduğu yazıda; 29/6/2020 tarihli ve...

YENİ

Ambalaj Ürün Talebi (Türkiye) – 28/06/2021

Sayın Üyelerimiz, Derneğimize ulaşan bildirim ile 1895 yılından bu yana Ordu' da gıda ürünleri üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bir firma aşağıda detayları iletilen ürünleri üreten...

YENİ

Ambalaj Ürün Talebi (İhracat) – 28/06/2021

Sayın Üyelerimiz, Derneğimize ulaşan bildirim ile Abudabi' de raf sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firmanın aşağıda belirtilen ürünlere ihtiyacı bulunduğu iletilmiştir. ESD  Box...

YENİ

Ambalaj Ürün Talebi – 24/06/2021

Sayın Üyelerimiz, Derneğimize ulaşan bildirim ile Arnavutluk' ta içme suyu alanında faaliyet gösteren bir firmanın 19 lt. Logolu ürün talebi olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. 3000 ad. ürün...

YENİ

Ambalaj Ürün Talebi – 23/06/2021

Sayın Üyelerimiz, Derneğimize ulaşan bildirim ile Bakü, Azerbaycan bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın yeni projesinde kullanılmak üzere HDPE, 500 ml hacimli, 28/41o bogazli (28/41 olduğunu...

YENİ

2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Arasına Giren Üyelerimizi Kutluyoruz

Sayın Üyelerimiz, Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak Sert Plastik Ambalaj Sektörünün, bu yıl, ilk defa İhracatın Yıldızları Ödül Kategorisinde yer almasına aracı olmanın gururunu...

YENİ

Ufuk 2020 Faz – II Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için ‘Hızlandırıcı’ Web Seminerleri, 2 Temmuz 2021

Sayın Üyelerimiz, Ufuk2020 aracılığı ile Derneğimize ulaşan bilgilendirme aşağıda dikkatinize sunulmuştur ; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen T.C....

YENİ

Ufuk Avrupa Programı Küme 4 Çevrimiçi Proje Pazarı Etkinliği 1 Temmuz 2021

Ufuk Avrupa Programı Küme 4 Kapsamındaki Endüstri Konuları Odağında Çevrimiçi Proje Pazarı Etkinliği, 1 Temmuz 2021 1 Temmuz 2021 tarihinde Bridge2HE, Ulusal İrtibat Noktaları Ağı ve Avrupa...

YENİ

Sıfır Atık, GEKAP ve Depozito Sistemi Webinar Notları

Sayın Üyelerimiz, Saygıdeğer Katılımcılarımız, 10 Haziran 2021 tarihinde teknik aksaklıklar gölgesinde gerçekleştirdiğimiz Sıfır Atık, GEKAP ve Depozito Sistemi Webinarı, katılımcı...

YENİ

GEKAP’ a İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyelerimiz, GEKAP' a İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü Resmi Gazete' de yayınlanan 31499 sayılı karara istinaden yürürlüğe girmiştir....

YENİ

Dünya Çevre Günü Konferansı – 4 Haziran 2021

Sayın Üyelerimiz, Sürdürülebilirlik Akademisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan ve 04 Haziran’da sanal olarak gerçekleştirilecek Dünya Çevre Günü Konferansı ile ilgili detaylar dikkatinize...

YENİ

İstanbul Sanayi Platformu Kauçuk ve Plastik Sektörü Toplantıları

Sayın Üyelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 18 farklı sektörü kapsayacak şekilde oluşturulan İstanbul Sanayi Platformunun 27 Mayıs 2021 tarihinde 2. oturumu gerçekleştirilen...

YENİ

Sıfır Atık, GEKAP ve Depozito Sistemi Webinarı – 10 Haziran 2021

Sayın Sektör Mensuplarımız, Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), Ambalaj Atıkları Yetkilendirilmiş Kuruluşu PAGÇEV, Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA)...

YENİ

İş Sağlığı ve Güvenliğinde EKED/LOTO Uygulamaları Semineri – 27 Mayıs 2021

Sayın Üyelerimiz, Tehlikeli makine ve enerji kaynaklarının düzgün bir şekilde kapatılmasını, bakım veya servis çalışmaları sırasında beklenmedik bir şekilde başlatılmasını önleyen bir güvenlik...

YENİ

İSO Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu Toplantısı- 25 Mayıs 2021

Sayın Üyelerimiz, TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan, İSO Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu tarafından düzenlenen, üyelerimizin...

YENİ

Mavi Yakalılar İçin Yetenek Yönetimi Stratejisi Üretmek; 20 Mayıs 2021

Sayın Üyelerimiz, Industryweek bülteni aracılığı ile haberdar olduğumuz 20 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek Mavi Yakalılar İçin Yetenek Yönetimi Stratejisi Üretmek başlıklı webinar ile ilgili...

YENİ

Dijital Üretim Platformlarının Geleceğini Şekillendirme Çalıştayı; 19 Mayıs 2021

Dijital Üretim Platformlarının Geleceğini Şekillendirme Çalıştayı; 19 Mayıs 2021 Ufuk2020 aracılığı ile Derneğimize, 19 Mayıs Çarşamba günü TSİ 11:00-13:00 arasında “Shape the future of Digital...

YENİ

Ambalaj Ürün Talebi – 11/05/2021

Sayın Üyelerimiz, Derneğimize, Ukrayna bölgesinden 18-20 lt. hacimlerinde ambalaj talebi ulaşmıştır. Söz konusu talep ile ilgilenen üyelerimiz detaylar konusunda 0534 501 48 01 numaralı hattan...

YENİ

Çalışma İzni Görev Belgesi Süresi 12 Mayıs’ a Kadar Uzatıldı

Sayın Üyelerimiz, Sektör Mensuplarımız TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile Derneğimize görev belgesi düzenlenmesi konusunda yeni bir düzenleme bilgisi ulaşmıştır. Nace...