Haberler

Şehir Giriş/Çıkış Tebirleri – Covid19

İç İşleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs' ün salgının yayılım hızı göz önüne alınarak şehirlerimiz için ilave ek tedbirler alınmıştır. Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve 81 ilimizi kapsayacak...

İş Yerlerinin Uygulaması Gereken 7 Kural – Covid19

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Koronavirüse Karşı İş Yerlerinin Uygulaması Gereken 7 Kural” kapsamında işyerlerinin uygulaması gereken kurallar altta özetlenmiş olup, broşür...

Elektronik Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Sistemi – 20/03/2020

20/03/2020 tarihi itibari ile Ticaret Bakanlığı tarafından "Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama" da, şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikler – 01/04/2020

01/04/2020 tarih, 31086 sayılı Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına  dair yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik menşei şahadetnamesi, ürün teslimi, tahlil işlemleri, izin...

İstanbul Sanayi Odası (ISO) ; Bugüne Kadar Atılan Finansal Adımlar

Koronavirüs sürecinde pek çok çalışma, düzenleme yapılıyor. Finansal anlamda atılan bütün adımların bir arada yayınlanması anlamlandırma ve belirsizlik ortamında strateji oluşturmak için oldukça...

İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri & Gelir Vergisi Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri ve Gelir Vergisi Beyanname Verme Süreleri uzatılmıştır. Koronavirüs salgını sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun...

Koronavirüsle Mücadele Kapsamında İş Yerlerinde Alınması Gereken Tedbirler Kılavuzu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan; yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuza şu linkten ve Ek1'...

Merkez Bankası – Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu

Merkez Bankası tarafından 31/03/2020 tarihinde, Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirlere ilişkin duyuru yayınlanmıştır. 17 Mart 2020 tarihinde kamuoyuna...

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar Değişikliği

TOBB Ambalaj  Meclisi ile TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile derneğimize ulaşan, 30.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2325 sayılı Kararla, "Kredi Garanti Kurumlarına...

Seyahat İzin Belgesi Düzenlenme Zorunluluğu Hakkında

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yurtdışı uçak ve otobüs seferlerine getirilen kısıtlama sonrası bu seyahatlerden yararlanabilecek kişiler belirlendi. Hava yolu ulaşımı ile...

Gelir İdaresi Başkanlığı – Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilir

24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından...

Koronavirüs ile Mücadelede Katkı Sağlayabilecek İşletmeler Aranıyor

TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Koronavirüs ile mücadeleye katkı vermek isteyen sanayicilerimize yönelik hazırlanan anket formu ektedir. Sürece katkı sağlamak isteyen sektör...

Sert Plastik Ambalaj Sanayisi “Öncelikli Sektörler Listesinde” Yer Almalı

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak ambalaj sektörü ve plastik sektörüne bağlı olan Sert Plastik Ambalaj Sektörünün, Covid19 sürecinde "Öncelikli Sektörler Listesinde" yer alması...

Çek Ödeme Destek Kredisi ve Kredi Desteği – Kamuoyu Duyurusu

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 27/03/2020, Koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak  amacıyla uygulamaya alınan  “Ekonomik...

Covid19 – İş Hukuku Değerlendirmeleri (İBK Hukuk)

Covid 19 sürecinde - İş Hukuku Değerlendirmeleri, Covid19' un son derece hızlı gelişen ekonomik ve sosyal etkileri açısından işletmelere genel bir yol haritası oluşturmak amacı ile IBK Hukuk...

İş’e Devam Kredi Desteği

Salgından olumsuz etkilenen başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki tüm firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu bankaları ve katılım finans kurumları...

Vardiyalı Çalışma Düzeninde – COVID19

Her sistemde olduğu gibi Covid19 ile mücadelede de adımlar ; Dikkat edilmesi gereken ana parametrelerin belirlenmesi, Sorun oluşturabilecek durumların analiz edilmesi, Mevcut sorunlara sistemin...

Covid19 Kapsamında Ekonomik Tedbirler

Türkiye, Covid19' u diğer ülkelere göre görece geç karşılaması sayesinde şanslı. İlgili Bakanlıklar ve tüm kurumlar dünyada yaşanan gelişmeler paralelinde gerekli önlemler konusunda hızla karar...

Hasta olmayarak sağlık çalışanlarına destek olalım

İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde 65 yaş ve üstünde olan, kronik hastalığı bulunan kişilerin sokağa çıkmamasını destekliyoruz. “ Bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı,...

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Başvurularına İlişkin Düzenleme

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla...

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Beyan Dönemleri Değişti

"Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile GEKAP beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak...

Coronavirüs Gerçeği ile Çalışmak

Dünya çapında, ayırım yapmaksızın tüm insanlığı ilgilendiren bir gerçek ile karşı karşıyayız. Mevcut durumla mücadele ederken, bir yandan da geleceği şekillendirmeye devam etmemiz gerekiyor. Sert...

Hidrolik Sistem Eğitimimiz Coronavirüsü Sebebi ile Oluşan Belirsizlikten Dolayı Ertelendi

Nisan - Mayıs döneminde düzenleneceğini duyurduğumuz, Sert Plastik Ambalaj Sektörüne Yönelik Hidrolik Sistem eğitimi Coronavirüs salgını sebebi oluşan belirsizlikten dolayı ile Eylül - Ekim 2020...

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik – 13/03/2020

Ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği GEKAP Yönetmeliği paralelinde güncellendi. Şubat 2020 - Mart 2020 dönemleri ambalaj sektörü paydaşları için Geri Kazanım Katılım Payı ile ilgili yoğun...

Gelir Vergisi Beyanname Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması – 17/03/2020

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyanname ve ödeme süreleri ile ilgili duyuru

Hidrolik Sistem Eğitim

Sektörümüz açısından üretim yoğun günler başlıyor. Hızlı başlayan sezonda en sevilmeyen haberler “makine arızalarıdır”. Çevrim zamanını 1-2 saniye kısaltıp üretimi arttırmaya çalışırken, oluşan...

Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Destek Yönetim Sistemi (DYS) ; Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine...

Gelir idaresi Başkanlığı Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yakından takip edilen Yeni Korona Virüs Hastalığı (Covid-19) ile mücadele kapsamında uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler ve...

Corona Virüse Bağlı Demiryolu Sevkiyat Planlaması Hakkında

Corona Virüs gerekçesi ile İran sınırımızdaki tren trafiği ile ilgili TOBB Ambalaj Meclisinden Derneğimize ulaşan bilgilendirme mesajı şöyledir ; İran sınırımızda yer alan Kapıköy geçişi üzerindeki...

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi

Gelir İdaresi Başkalığından yapılan bildirime göre 2019 Yılında elde edilen ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle 1-31 Mart 2020 beyan döneminde Yıllık Beyanname verecek mükellefler gerekli...

PAGDER – SEPA İşbirliği Toplantısı

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Kınacı ile PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Gülsün' ün konuğuyduk. Toplantımızın gündem maddesi Geri Dönüşüm Komitesi çalışmaları kapsamında Sert...

2020 Yılı İlk Yönetim Kurulu Toplantımız GEBKİM Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde Gerçekleşti

2020 yılı ilk Yönetim Kurulu Toplantımızı, GEBKİM Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirdik. Okul Müdürü Sayın Hakan Çelik ve öğretmenlerimizin refakatinde gerçekleştirdiğimiz okul gezisinde...

Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Yayınlandı – 14/02/2020

"Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” 07.02.2020 tarih ve 34658 sayılı onay ile yayımlanmıştır. GEKAP kapsamındaki ürünlerin tanımlanması ve Geri...

Eximbank KOBİ’ ler ve Yüksek Katma Değerli Ürünler Üreten İhracatçılar için faiz oranını %7,95′ e düşürdü.

Eximbank ihracatçıların finansman maliyetini düşürmek amacıyla KOBİ' ler ve Yüksek Katma Değerli ürünler üreten ihracatçılara kullandırılan Türk Lirası kredilerde faiz oranını %8,79' dan %7,95' e...

İKMİB-SEPA İşbirliği Toplantısı

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığımız Sayın Mustafa Kınacı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakan Özhuy ile birlikte İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Pelister’...

Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerinin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği Yayınlandı

Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği yayınlandı. Söz konusu tebliğlere aşağıdaki link yada SEPA Mevzuat...

Gıda İle Temas Eden Plastik Malzemeler Tebliği Yayınlandı

Gıda ile Temas Eden Plastik Madde & Malzemeler Tebliği yayınlandı.  Söz konusu tebliğe aşağıdaki link veya SEPA Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.

Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği Yayınlandı

Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği yayınlandı. Söz konusu yönetmelik detaylarına aşağıdaki linkten yada SEPA Mevzuat sayfasından ulaşabilirsiniz.

Muratbey Gümrük Müdürlüğü 7/24 Çalışmaya Başladı

24/12/2019 tarihli karara istinaden İstanbul-Çatalca' da bulunan Muratbey Gümrük Müdürlüğü 7/24 esası ile hizmet vermeye başladı. Söz konusu uygulama ile Ticaret Bakanlığı duyurusuna şu linkten...

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 2019/387 sayılı Kurul kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda VERBİS'e son kayıt süreleri uzatılmıştır. Resmi Gazetede yayınlanan son...

ISO Savunma Sanayi Etkinliği Duyurusu

İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen etkinlikte ;Savunma sanayinde faaliyet gösteren önde gelen firmalar ile İstanbul'dan iş dünyası temsilcilerinin ağırlanacağı etkinlikte savunma sanayi tüm...

SEPA Sektör Kaynaşma Yemeği Gerçekleşti

SEPA Sektör Buluşma Yemeği Gerçekleşti SEPA – Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin ev sahipliğinde ambalaj ve plastik sektörü temsilcileri 18 Aralık Çarşamba akşamı bir araya...

SEPA Olağan Genel Kurulu Toplandı

SERT (RİJİT) PLASTİK AMBALAJ SANAYİCİLERİDERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANDI Sert (Rijit) Ambalaj Sanayicileri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Kasım 2019 Çarşamba günü Saat:100.00 da...

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği – Avrasya Ambalaj Fuarında

Derneğimiz, Ekim ayında 25. Kez kapılarını açacak Avrasya Ambalaj Fuarında Salon Fuaye 4 – Stand F4-2’ de, katılımcı olarak yer alıyor. Bu süreci ; sektörümüz mensupları ile görüşüp, fikir...

İnosuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan "İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir...

İhracat Pusulası – Türkiye İhracatçılar Meclisi

SEPA olarak, ihracata başlamak yada mevcut ihracat kapasitesini arttırmak isteyen üyelerimize Türkiye İhracatçılar Birliğinin (TİM) hazırladığı "İhracat Portalını” tavsiye ediyoruz. Farklı...

Eximbank – Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

Eximbank, Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ile ihracat alacaklarını iskonto ediyor, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacını karşılıyor. Uygulama ile ihracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik...

2018/23 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ

27 Mart 2018 itibariyle 30373 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe girmiş olan "ÜRÜN GÜVENLİĞİ ve DENETİMİ: 2018/23” Tebliğ kapsamında sektörümüz tarafından ithal edilen hammaddelerin...

Plastik Ambalaj Sektörü Gelecek Araştırması Çalıştayı

SEPA Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı İKMİB "Plastik Ambalaj Sektörü Gelecek Araştırması” çalıştayı 5 - 6 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Ambalaj Sanayicileri Derneği ASD...

SEPA Olağan Genel Kurulu Toplandı

SERT (RİJİT) PLASTİK AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANDI Sert (Rijit) Ambalaj Sanayicileri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Kasım 2017 Çarşamba günü Saat:10.00 da...