Haberler

YENİ

Covid19 – Çalışma Rehberi Afişleri

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi' nden, Derneğimize iletilen yazı ile ; T.C. Cumhurbaşkanlığı kararı ile faaliyetine izin verilen sektörler dahil toplam 39 sektördeki işyeri, yaşam alanları...

YENİ

Webinar – Covid19 Sürecinde Teknoloji

Koronavirüs sürecinin en sevindirici yanı webinar ve e-seminerlere zaman ayırma konusunda sağladığı esneklik oldu. Zaman kısıtı sebebi ile işimiz ile direk ilgili olmayan ama gelişimi ve farklı...

YENİ

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar – 30/06/2020

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uygulamalarının geliştirilmesine ve açıklayıcı örnekler ile desteklenerek netleştirilmesine yönelik olarak hazırlanan “Geri Kazanım Katılım Payına...

YENİ

VERBİS’e Kayıt Süresi Uzattıldı

25 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete kararı ile yıllık çalışan sayısı 50'den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri...

YENİ

TOBB-Teoriden Pratiğe, Girişimciler için Bilgilendirme Webinar’ı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından düzenlenen, 3 haftalık, ücretsiz, online konferansın ana teması ; Girişimciler için, E-Ticaret : Teoriden Pratiğe, KGF, Alacak Sigortası, Sosyal Medya...

YENİ

“Sektörde Başkanlar Konuşuyor” Webinar – 18/06/2020

18 Haziran 2020 Perşembe günü, 15.00 - 17.00 saatleri arasında düzenlenecek "Sektörde Başkanlar Konuşuyor" başlıklı webinar, sektör başkanlarının söz sahibi olduğu, sorularınızın cevaplanacağı bir...

YENİ

Irak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri

TOBB Plastik Meclisi tarafından Derneğimize ulaştırılan, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından iletilmiş Irak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri konulu...

YENİ

Sert Plastik Ambalaj Sektörü; Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekliyor

Sert Plastik Ambalaj Sektörü olarak, "Azalt-Yeniden Kullan-Geri Dönüştür" ilkesi desteği ile 12 farklı hedefe yönelik çalışarak "Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleyen" bir sektörüz. 1987’de BM...

YENİ

Webinar – Arabuluculuk ve Tahkim – 04/06/2020

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisinden Derneğimize ulaşan bildirimde ; TOBB tarafından ‘’Ticari Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yöntemleri: Arabuluculuk ve Tahkim” Konularında 4 Haziran...

YENİ

Anket – Alacak Sigortaları İle İlgili Yaşanan Sıkıntılar

Sayın Üyelerimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığının "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"...

YENİ

Covid19 Sürecinde Çalışması Gereken 65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin Genelge

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlara ilişkin genelge aşağıdaki linkte yer almaktadır. TOBB  tarafından...

YENİ

Sanal Faaliyete Dijital Destek

27/05/2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden Türkiye' de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin dijital faaliyetlerine yönelik destekler uygulamaya...

YENİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın Covid 19’un iş kazası ve meslek hastalığı olmadığına ilişkin değerlendirmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 07.05.2020 tarih ve 2020/12 sayılı genelgesi ile Covid 19’un iş kazası ve meslek hastalığı olmadığına ilişkin değerlendirmesine ekte yer alan dökümandan...

YENİ

GİB -Mücbir Sebep Kapsamındaki Firmaların KDV Beyanı Vermemesinden Kaynaklanan Olumsuzlukların Giderilmesi

8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) ile "Alım yapılan mükelleflerin (alt...

YENİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yaşında

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)' nin 100. yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

YENİ

ICC & WHO – COVID19 Özel Sektör Değerlendirme Anketi

TOBB Ambalaj Meclisinden derneğimize ulaşan bilgilendirme çerçevesinde ICC ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, COVID-19 ile ilgili bilgi akışını iyileştirmek için dünya çapında anket...

YENİ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GIB) Tarafından Gerçekleştirilen Güncellemeler

e-Defter Beyan Sistemi ile ilgili güncelleme ; Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında...

YENİ

23-24-25-26 Nisan Tarihlerinde Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması (30 Büyükşehir ve Zonguldak İlinde)

23-24-25-26 Nisan Tarihlerinde, 30 Büyükşehir ve Zonguldak İlinde Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağı Kısıtlamasında "Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri"...

YENİ

Eximbank Türk Lirası Reeskont Kredi Programı’na başvuruları almaya başladı

Kredi talep edecek firmaların, 1 Mart tarihindeki istihdam ettikleri kişi sayısını muhafaza etmeleri veya artırmaları gerekiyor” Salgınının olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla...

YENİ

Covid19 Sürecinde Ticaret Önlemleri

Koronavirüs ile birlikte pek çok süreç ve prosedür "pandemi dönemlerine" uygun şekilde revize ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Covid-19 Sürecinde Ticaret Önlemleri" web sayfası...

YENİ

Webinar, e-Eğitimler ve e-Seminerler

Koronavirüs sürecine kolay adapte olan sektörlerden biri de eğitim sektörü oldu. Hem pandemi gibi beklenmeyen bir sürecin yarattığı yeni bilgi ve adaptasyon, hem de sokağa çıkma yasaklarının...

YENİ

Sokağa Çıkma Yasağı Sırasında Çalışacak İşletmeler (17/04/2020 – 19/04/2020)

17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 il(Adana, Ankara, Antalya, Aydın,...

YENİ

Sokağa Çıkma Yasağı ile ilgili detaylar – 10/04/2020

10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir,...

YENİ

Türk Eximbank – İhracatçılar için Destek Paketi

Türk Eximbank' ın tüm dünyayı saran virüs salgını nedeniyle siparişleri azalan veya iptal olan, ihracat pazarı daralan ihracatçılarımızın üretimlerinin durmaması ve istihdam kaybı yaşamamaları için...

YENİ

İstanbul Ticaret Odası (ITO) – Koronavirüs için alınan Tedbirler (08/04/2020)

İstanbul Ticaret Odası (ITO) tarafından yayınlanan ve 07/04/2020 tarihi itibari ile Covid19 ile ilgili alınan tüm ekonomik önlemleri içeren listeye ulaşmak için lütfen tıklayın.

YENİ

Küçük, Orta Ölçekli İşletmeler İçin Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Taleplerimiz doğrultusunda 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete´de, bir kopyası ekte sunulan "Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve...

YENİ

Şehir Giriş/Çıkış Tebirleri – Covid19

İç İşleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs' ün salgının yayılım hızı göz önüne alınarak şehirlerimiz için ilave ek tedbirler alınmıştır. Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve 81 ilimizi kapsayacak...

YENİ

İş Yerlerinin Uygulaması Gereken 7 Kural – Covid19

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Koronavirüse Karşı İş Yerlerinin Uygulaması Gereken 7 Kural” kapsamında işyerlerinin uygulaması gereken kurallar altta özetlenmiş olup, broşür...

YENİ

Elektronik Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Sistemi – 20/03/2020

20/03/2020 tarihi itibari ile Ticaret Bakanlığı tarafından "Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama" da, şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının...

YENİ

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikler – 01/04/2020

01/04/2020 tarih, 31086 sayılı Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına  dair yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik menşei şahadetnamesi, ürün teslimi, tahlil işlemleri, izin...

YENİ

İstanbul Sanayi Odası (ISO) ; Bugüne Kadar Atılan Finansal Adımlar

Koronavirüs sürecinde pek çok çalışma, düzenleme yapılıyor. Finansal anlamda atılan bütün adımların bir arada yayınlanması anlamlandırma ve belirsizlik ortamında strateji oluşturmak için oldukça...

YENİ

İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri & Gelir Vergisi Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri ve Gelir Vergisi Beyanname Verme Süreleri uzatılmıştır. Koronavirüs salgını sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun...

YENİ

Koronavirüsle Mücadele Kapsamında İş Yerlerinde Alınması Gereken Tedbirler Kılavuzu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan; yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuza şu linkten ve Ek1'...

YENİ

Merkez Bankası – Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu

Merkez Bankası tarafından 31/03/2020 tarihinde, Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirlere ilişkin duyuru yayınlanmıştır. 17 Mart 2020 tarihinde kamuoyuna...

YENİ

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar Değişikliği

TOBB Ambalaj  Meclisi ile TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi aracılığı ile derneğimize ulaşan, 30.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2325 sayılı Kararla, "Kredi Garanti Kurumlarına...

YENİ

Seyahat İzin Belgesi Düzenlenme Zorunluluğu Hakkında

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yurtdışı uçak ve otobüs seferlerine getirilen kısıtlama sonrası bu seyahatlerden yararlanabilecek kişiler belirlendi. Hava yolu ulaşımı ile...

YENİ

Gelir İdaresi Başkanlığı – Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilir

24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından...

YENİ

Koronavirüs ile Mücadelede Katkı Sağlayabilecek İşletmeler Aranıyor

TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Koronavirüs ile mücadeleye katkı vermek isteyen sanayicilerimize yönelik hazırlanan anket formu ektedir. Sürece katkı sağlamak isteyen sektör...

YENİ

Sert Plastik Ambalaj Sanayisi “Öncelikli Sektörler Listesinde” Yer Almalı

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak ambalaj sektörü ve plastik sektörüne bağlı olan Sert Plastik Ambalaj Sektörünün, Covid19 sürecinde "Öncelikli Sektörler Listesinde" yer alması...

YENİ

Çek Ödeme Destek Kredisi ve Kredi Desteği – Kamuoyu Duyurusu

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 27/03/2020, Koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak  amacıyla uygulamaya alınan  “Ekonomik...

YENİ

Covid19 – İş Hukuku Değerlendirmeleri (İBK Hukuk)

Covid 19 sürecinde - İş Hukuku Değerlendirmeleri, Covid19' un son derece hızlı gelişen ekonomik ve sosyal etkileri açısından işletmelere genel bir yol haritası oluşturmak amacı ile IBK Hukuk...

YENİ

İş’e Devam Kredi Desteği

Salgından olumsuz etkilenen başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki tüm firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu bankaları ve katılım finans kurumları...

YENİ

Vardiyalı Çalışma Düzeninde – COVID19

Her sistemde olduğu gibi Covid19 ile mücadelede de adımlar ; Dikkat edilmesi gereken ana parametrelerin belirlenmesi, Sorun oluşturabilecek durumların analiz edilmesi, Mevcut sorunlara sistemin...

YENİ

Covid19 Kapsamında Ekonomik Tedbirler

Türkiye, Covid19' u diğer ülkelere göre görece geç karşılaması sayesinde şanslı. İlgili Bakanlıklar ve tüm kurumlar dünyada yaşanan gelişmeler paralelinde gerekli önlemler konusunda hızla karar...

YENİ

Hasta olmayarak sağlık çalışanlarına destek olalım

İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde 65 yaş ve üstünde olan, kronik hastalığı bulunan kişilerin sokağa çıkmamasını destekliyoruz. “ Bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı,...

YENİ

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Başvurularına İlişkin Düzenleme

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla...

YENİ

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Beyan Dönemleri Değişti

"Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile GEKAP beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak...

YENİ

Coronavirüs Gerçeği ile Çalışmak

Dünya çapında, ayırım yapmaksızın tüm insanlığı ilgilendiren bir gerçek ile karşı karşıyayız. Mevcut durumla mücadele ederken, bir yandan da geleceği şekillendirmeye devam etmemiz gerekiyor. Sert...

YENİ

Hidrolik Sistem Eğitimimiz Coronavirüsü Sebebi ile Oluşan Belirsizlikten Dolayı Ertelendi

Nisan - Mayıs döneminde düzenleneceğini duyurduğumuz, Sert Plastik Ambalaj Sektörüne Yönelik Hidrolik Sistem eğitimi Coronavirüs salgını sebebi oluşan belirsizlikten dolayı ile Eylül - Ekim 2020...

YENİ

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik – 13/03/2020

Ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği GEKAP Yönetmeliği paralelinde güncellendi. Şubat 2020 - Mart 2020 dönemleri ambalaj sektörü paydaşları için Geri Kazanım Katılım Payı ile ilgili yoğun...