Haberler

YENİ

Ulusal Meslek Standartları – Pazarlama Süreci

Sayın Üyelerimiz, 7 Temmuz 2024 Pazar günü yayınlanan 32595 sayılı Ulusal Meslek Standartları kapsamında Pazarlama Elemanı, Pazarlama Sorumlusu ve Pazarlama Yöneticilerinin sahip olması gereken...

YENİ

İklim Krizi Uçuş Yolculuklarını da Etkiliyor

Sayın Üyelerimiz, Yaz dönemi ile birlikte iklim krizi etkilerini yeniden yoğun olarak hissetmeye başlıyoruz. İtalya' da yaşanan Etna yanardağı patlaması yakın tarihte yaşadığımız önemli...

YENİ

2020′ den Bugüne Sert Plastik Ambalaj Grubu Hedef Ülkeler Analizi

Sayın Üyelerimiz, Bilindiği üzere T.C. Ticaret Bakanlığınca yürütülen 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde ilave destek uygulanmak üzere aşağıda belirtilen 56 ülke 2024...

YENİ

İsraf, Uyumsuzluk ve Aşırı Yüklemeleri Fırsata Dönüştürün

Sayın Üyelerimiz, Uzun tatiller ve izin dönemlerinden sonra işe dönüşler hemen hemen tüm yöneticiler için ustalıkla yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bir de bu dönem aşırı sıcakların yaşandığı...

YENİ

Yakın ve Uzak Gelecekte Bizleri Bekleyen Riskler Neler Olacak ?

Sayın Üyelerimiz, Word Economic Forum tarafından yayınlanan 2024 GLOBAL RİSK RAPORUNA  göre bizleri iki yıllık süreçte bekleyen risklerde ilk 3 sırada yer alan riskler , Yanlış bilgi ve...

YENİ

Ocak-Nisan 2024 Dönemi Sert Plastik Ambalaj Sektörü İhracat Rakamları

Sayın Üyelerimiz, Ocak-Mayıs 2024 döneminde Kimya Sektörü İhracatı 13.582,662 (1000$) ile otomotiv endüstrisi ihracatının ardından ikinci sırada yer aldı. Paydaşı olduğumuz gıda ve kimya...

YENİ

AB Yeşil Mütabakatı Uyumu Kapsamında Kimyasalların ve Plastik Sektörünün Karbon Ayak İzine Etkileri Toplantısı 6 Haziran 2024

Sayın Üyelerimiz, Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi  Pazarlama Müdürü Sayın Mevlüt Çetinkaya aracılığı ile Derbeğimize ulaşan İzmir bölgesi firmalarımıza yönelin olarak 6 Haziran...

YENİ

Sektörel Okullar Firma Anketi

Sayın Üyelerimiz, TOBB Ambalaj Meclisi Aracılığı ile Derneğimize ulaşan ; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretimlerine devam eden öğrencilerin sektörel yoğunluğun bulunduğu...

YENİ

SEPA İzmir Sektör Toplantısı İzlenimlerimiz

Sayın Üyelerimiz, 24 Mayıs 2024 Cuma günü Alpla Plastik San. ve Tic. LTD. ŞTİ. desteği ile İzmir Urla’ da gerçekleştirdiğimiz İzmir Sektör toplantımızı Yönetim Kurulu üyelerimiz, bölgede faaliyet...

YENİ

Yabancı Çalışma İzinleri Hakkında

Sayın Üyelerimiz, Yatırım Ortamı Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı kapsamında Birliğimiz çalışmalarında kullanılmak üzere "Yabancı Çalışma İzinleri" konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm...

YENİ

Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru

Sayın Üyelerimiz, TOBB Ambalaj Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan "Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru" başlıklı duyuru dikkatinize sunulmuştur. Bilindiği...

YENİ

KVKK Standart Sözleşme ve Bağlayıcı Şirket Kurallarına İlişkin Taslak Dokümanlar Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Sayın Üyelerimiz, TOBB Ambalaj Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirim ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/5/2024 tarihli ve 2024/763 sayılı Kararı ile söz konusu maddenin dördüncü...

YENİ

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Güney Kore 22 Mayıs 2024

Sayın Üyelerimiz, Ticaret Müşavirlikleri bilgilendirme sistemi aracılığı ile Derneğimize ulaşan bilgilendirme ile 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10:00-11.30 saatleri arasında “Ticaret...

YENİ

Kimya Sektörü İhracat ve İthalat Rakamları 2023

Sayın Üyelerimiz, Gıda sektörü ve içecek sektörü 2023 yılı ithalat ve ihracat rakamlarının ardından 2023 yılına ait kimya sektörü ihracat ve ithalat rakamlarının ürün ve ülke bazlı detaylı...

YENİ

İçecek Sektörü İhracat ve İthalat Rakamları 2023

Sayın Üyelerimiz, Gıda sektörü 2023 yılı ithalat ve ihracat rakamlarının ardından 2023 yılına ait içecek sektörü ihracat ve ithalat rakamlarının ürün ve ülke bazlı detaylı analizini sizler için...

YENİ

AB Ticaret Politikası Alanındaki Güncel Gelişmeler ve Ülkemize Yansımaları 16 Mayıs 2024

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği: AB Ticaret Politikası Alanındaki Güncel Gelişmeler...

YENİ

Depozito Yönetim Sistemi İşareti Hakkında Düzenleme

Sayın Üyelerimiz, TOBB Ambalaj Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından iletilen DYS...

YENİ

REPLAST EURASIA İzlenimlerimiz

Ziyaretçilerine ve katılımcılarına ilk kez kapılarını açan, 2 Mayıs 2024 Perşembe günü sektörün değerli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı açılış töreni ile başlayan, üyelerimizden...

YENİ

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bakanlığın "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman...

YENİ

Ürdün Pazarına Giriş: Fırsatlar, Sorunlar, Olası İşbirliği Alanları 7 Mayıs 2024

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Ürdün Pazarına Giriş: Fırsatlar, Sorunlar, Olası İşbirliği Alanları” e-sohbet etkinliğimiz 07 Mayıs...

YENİ

Azerbaycan Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları 30 Nisan 2024

Ticaret Müşavirlikleri aracılığı ile Derneğimize ulaşan Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- Azerbaycan: Azerbaycan Pazarına...

YENİ

İSO Sanayide Etkili Elektrik Tedariki Semineri 17 Mayıs 2024

İstanbul Sanayi Odası aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirimle 17 Mayıs 2024 Cuma günü Sanayide Etkili Elektrik Tedariki Semineri düzenleneceği öğrenilmiştir. Söz konusu eğitim ile ilgili...

YENİ

Gıda Sektörü İhracat & İthalat Rakamları 2023

Sayın Üyelerimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği rakamlarına göre 2020 Aralık ayında 79.062 olan sanayi kapasite raporu sayısı 2024 Şubat ayında %23,20 artış ile 97.042 adede, 3.565.72 kişi...

YENİ

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyelerimiz, 6 Mart 2024 tarih ve 32481 sayılı Resmi Gazete kararına istinaden Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliklere Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin...

YENİ

2.Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı 9-11 Mayıs 2024

Sayın Üyelerimiz, 9-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir' de düzenlenecek WENERGY 2.Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı katılımcı ve ziyaretçi fuarı açısından enerji çözümleri açısından...

YENİ

Ambalaj Talepleri (PC, PET, LDPE ve HDPE ambalajlar)

Sayın Üyelerimiz, Son 1 hafta içerisinde Derneğimize ulaşan ambalaj talepleri ile ilgili bilgilerinizi rica ediyoruz. NOT : Firma ve sipariş doğruluğu konusunda Derneğimiz tarafından inceleme...

YENİ

SEPA Konya Sektör Toplantımızda Sanayicilerimiz ile Sektör Sorunlarımızı Görüştük

6 Mart 2024 Çarşamba günü Konya Sektör toplantımızı bölgedeki sanayicilerimizin katılımı ile Konya Sanayi Odası’ nın ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Ağırlıklı şişirme teknolojisi ile üretim...

YENİ

Gelecekteki Döngüsel Ekonomi İnisiyatiflerine Yön Vermek İster misiniz?

Döngüsel Şehirler ve Bölgeler İnisiyatifi (CCRI), döngüsel ekonomi topluluğunu 2024 ve 2025 yılları boyunca gerçekleştirilecek olan CCRI Çok Taraflı Paydaş Diyalogları'na katılmaya davet ediyor. Çok...

YENİ

2023 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödüllerini Aldı

2023 yılında Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimyanın ihracat yıldızları belli oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) her yıl...

YENİ

Plastik Ambalajlarda Geri Dönüşüm Analizleri Webinarı Notları

ÇEVKO – SEPA işbirliği ile 21 Şubat 2024 Çarşamba günü online olarak düzenlenen Plastik Ambalajlarda Geri Dönüşüm Analizleri Webinarının ana teması geri dönüştürülmüş ambalaj kullanımında...

YENİ

Ticaret Müşavirlikleri ile Elektronik Sohbet Toplantılar

Ticaret Müşavir ve Ataşelerle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenen “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının Şubat ve Mart ayı programları...

YENİ

Plastik Ambalajlarda Geri Dönüşüm Analizleri Webinarı 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:00 – 12:30

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı ve SEPA işbirliği ile 21 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 11:00 - 12:30 arasında "Plastik Ambalajlarda Geri Dönüşüm Analizleri" başlıklı...

YENİ

Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği Değişikliği Hakkında

Sayın Üyelerimiz, 10 Şubat 2024 tarih ve 32456 sayılı Tarım Orman Bakanlığı tebliğine istinaden fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve...

YENİ

İş Forumu 24 Ocak 2024

Sayın Üyelerimiz TOBB Ambalaj Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan daha önce yapılması planlanan ancak ertelenen Türkiye-İran İş Forumu'nun, TOBB ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu iş...

YENİ

Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması 2 Şubat 2024

Sayın Üyelerimiz, TOBB Ambalaj Meclisi Aracılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında 2 Şubat 2024 tarihinde, Kocaeli Kongre Merkezinde "Su...

YENİ

TOBB Ambalaj Meclisi Görüş Talebi – Azerbaycan

Sayın Üyelerimiz, TOBB Ambalaj Meclisi aracılığı ile Derneğimize ulaşan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov'un eşbaşkanlığında 22 Şubat 2024...

YENİ

Ambalaj Talebi (Kozmetik)

Sayın Üyelerimiz, Derneğimize ulaşan bildirim çerçevesinde Portekizli bir firma kozmetik ürünleri ile ilgili olarak 400 ml. PP ambalaj talep etmektedir. Talep detayları ile ilgili Derneğimiz ile...

YENİ

Enflasyon Muhasebesi Kesin Tebliği

Sayın Üyelerimiz, Enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin kesin tebliğ Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve enflasyon düzeltmesinin uygulanacağı kesinleşti. Enflasyon Muhasebesi...

YENİ

2024 yılında Verimlik Alanında Neler Yapılabilir ?

Sayın Üyelerimiz, Hepimizin yakından takip ettiği gibi tüm sektörüler için olduğu gibi sanayi sektörü içinde iklim riskleri en önemli risk grubunu oluşturuyor. İklim krizi sebebi ile oluşan küçük...

YENİ

Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri

Sayın Üyelerimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığı ile 2024 yılı ocak ayının ikinci haftasında (9-11-12.01.2024) online olarak düzenlenecek geleneksel Enerji Verimliliği...

YENİ

All4Pack 2024 Uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı Kasım 2024

Sayın Üyelerimiz, İstanbul İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği tarafından Paris / Fransa’da 4-7 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan “All4Pack 2024 Uluslararası Ambalaj Makineleri...

YENİ

İKMİB Şili Ticaret Heyeti 14-19 Nisan 2024

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan onay alınması ve yeterli başvurunun sağlanması durumunda İKMİB tarafından 14-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Ambalaj Sektörüne yönelik Şili Sektörel Ticaret Heyeti...

YENİ

Sektörel Resmi Gazete Kararları

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar...

YENİ

İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi 2023-3

Sayın Üyelerimiz, 2024-2025 dönemi ana faaliyet konularımızdan birini istihdamın desteklenmesi olarak belirlemiştik. Bu noktada sadece sektörümüzde değil tüm sektörlerde gerek işgücü maliyetleri,...

YENİ

FACHPACK 2024 Uluslararası Ambalaj ve Ambalaj Teknolojileri Fuarı Eylül 2024

Sayın Üyelerimiz, İstanbul İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği tarafından Nürnberg / Almanya’da 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan “FACHPACK 2024 - Uluslararası Ambalaj ve...

YENİ

2024 Bölgesel Kariyer Fuarları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ilan edilen 2024 yılı fuar takvimi sektörel fuarların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen Bölgesel Kariyer Fuarları ile ilgili...

YENİ

Küresel Tedarik Zinciri Gelişmeleri – Navlunlar Hakkında

Sayın Üyelerimiz, Bu hafta itibari ile taşımacılık firmaları aracılığı ile Derneğimize normalden daha fazla bilgi akışı gerçekleşmektedir. Kızıldeniz'deki olaylar küresel tedarik zincirini tehdit...

YENİ

Sektörümüz ile İlgili Resmi Gazete Kararları (11-18 Aralık 2023)

Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7952) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair...

YENİ

Sert Plastik Ambalaj Sektörü İhracat Raporu (Ocak – Ekim 2023)

Sert Plastik Ambalaj Sektörü 2023 yılı Ocak - Ekim dönemini kapsayan 10 ayda 2022 yılına göre miktar bazında %3,88 kg., tutar bazında % 7,69 azalış gösterdi. Bu değişimin ; 2023 yılı başında...

YENİ

SEPA Genel Kurulu’nda Yeni Yönetim Belirlendi

2023 Yılı Olağan Genel Kurulu’nu 15 Kasım’da düzenleyen SEPA, yapılan seçimde Jokey Turkey Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özhuy’ u, oy birliğiyle yeniden Başkan seçti Sert (Rijit) Plastik...