SEPA Sektörel Buluşma Yemeğimiz “Verimlilik” Teması ile Gerçekleştirildi

2022 yılı SEPA geleneksel sektörel buluşma yemeğimizi “Verimlilik” teması ile 11 Mayıs 2022 akşamı sektörümüzün köklü Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli yöneticileri ve üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirdik.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan Özhuy’ un açılış konuşması ile başlayan etkinliğimiz, Derneğimizin kuruluşundan bu yana özverili çalışmaları ile büyüme ve gelişmemize katkı sağlayan, ilk Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Zeki Levi, Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Sayın Osman Acun ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ümit Küçük’ e şükranlarımızı ilettiğimiz plaket törenimiz ile devam etti. Törenin ardından, GTC Güneş Sanayi ve Ticaret AŞ. , ChemOrbis ve Bell Holding AŞ yetkililerinin sunumları ile sektörümüzün 3 ana başlığı; enerji, hammadde ve döngüsel ekonomi konularındaki gelişmeleri odağımıza aldık.

Solar enerji alanındaki fırsatlar, gelişme ve yenilikler, teknoloji seçiminde dikkate alınması gereken detaylar, çift yüzlü güneş panellerinin gelecek öngörüleri ve projeksiyonlar, çift yüzlü güneş paneli teknolojisi ile verimlilik,

Polimer hammadde sektöründe geçmiş ve mevcut durum, enerji ve navlun maliyetlerinin fiyatlara etkisi, arz ve talep dengesinde beklenenler, geri dönüştürülmüş polimer pazarındaki gelişmeler ve tavsiyeler,

Döngüsel ekonomi alanında ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüştürülmesi konusunda Avrupa nerede, ambalaj sektörü döngüselliğinin mevcut durumu ve geleceği, verimliliği arttıracak teknolojik gelişmeler, Türkiye’ de mevcut durum ve gelecek öngörüleri detayları oluşturuyordu.

Teknolojik gelişmeler, hem yurt dışında, hem de Türkiye’ deki yatırımlar sektörümüz için alışılmış problemlerin aşılmaya başladığının habercisiydi. Değişen teknoloji, firmalarımızın bu alanlardaki gelişmelerin getireceği fırsatları ve riskleri farklı projeksiyonlarda dikkate alması gerektiğini hissettiriyor. AB yeşil mütabakatı uyum süreci ve karbon vergisi sebebi ile doğal kaynaklardan sağlanan enerjinin, geri dönüştürülmüş hammadde kullanım oranlarının, çevre odaklı çalışmaların marka kimliğinde yaratacağı olumlu katkı akla gelen ilk somut fırsat.

Çevreyi odağına alan sürdürülebilirlik temelli üretimin, beraberinde “maksimum fayda ile maksimum verimlilik” getirdiğine yürekten inanıyor, daha yüksek katma değerli üretim için yenilikçi yaklaşımın önemini tekrar vurguluyoruz. Yemeğimize katılarak bizleri bilgileri ile donatan konuşmacılarımıza, sektör temsilcilerimize ve programları sebebi ile katılamayan, manevi destekleri ile motivasyonumuzu arttıran konuklarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.

Etkinlik fotoğraflarına galeriden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,