Ambalaj Atıklarında Döngüsel Ekonomi Nasıl Mükemmelleştirilir ?

Avrupa Yeşil Mütabakatı uyum süreci kapsamında çalışmalar özellikle 4 ana sektör bazında hızla ilerliyor. Ambalaj atıklarının döngüselliği sebebi ile sektörümüz beşinci sektör olarak çalışmaların odağında olan diğer bir sektör.

Bu noktada en önemli dezavantajımız geri dönüşüm sektörünün sağladığı fayda ile atfedilen imajın örtüşmemesi. Plastik ambalaj sektöründe döngüselliği arttırabilmemiz için geri dönüşüm faaliyetlerinin kalite odaklı, verilerle ölçülebilir ve sürdürülebilir olması, süreçlerin hızla gözden geçirilip döngüsellik ilkesinin mükemmelleştirilmesi şart.

Bu bilinç ile Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak plastik ambalaj sektörü döngüselliğinin sağlanması konusunda ilgili kuruluşlar aracılığı ile çalışmalarımıza devam ediyor, ambalaj atıklarının yine ambalaj sektörüne dönüştürülmesi ve defalarca kullanılması noktasında etkin çözümler yaratılması talebimizi farklı platformlarda dile getiriyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomik modelin sağlıklı işlemesinin sektörümüzün pozitif yönde gelişimine katkı sağlayacağını bildiğimizden “Sektörel Yeşil Rehber” çalışmalarımız gündem maddelerimizden bir diğerini oluşturuyor. Gelecek dönem sektör paydaşlarına yönelik tanıtım ve bilinçlendirme materyalleri, sanayicilerimize yönelik sürdürülebilirlik ve karbon nötr yol haritaları eğitim çalışmalarımız ise odaklandığımız diğer konular.

Döngüsel Ekonomi ve Avrupa Yeşil Mütabakatı çerçevesinde son 1 aylık dönemde farklı sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilen ve sektörümüz ile ilgili detaylar içeren etkinlik ve hazırlanan raporlar ise şöyle ;

Firmalarımızın sıklıkla dile getirdiği geri dönüştürülmüş hammadde tedarik zinciri aksaklıkları bu konuda geç bile kalındığının göstergesi. Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak geçmişte “hurdacılar” olarak tanımladığımız geri dönüşüm sektörünün sektörümüz için oldukça önemli tedarik kanallarından biri haline geldiğini gözlemlediğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu detay sektörümüzün daha fazla geri dönüştürülmüş hammaddeden üretim yapma isteği ve iştahının bulunduğunu göstermesi açısından anlamlı. Kalite ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların hızlandırılması konusunda geç bile kalındığı duygusu yaratacak kadar yoğun.

Saygılarımızla,