Yeşil Mütabakat Çerçevesinde Geri Dönüşüm Paneli

Bu sene 2. Gerçekleştirilen Yeni Plastik Ekonomisi Konferansının panellerinden “Yeşil Mütabakat Çerçevesinde Geri Dönüşüm Paneli”, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Derneğimiz üyesi Sayın Yavuz Eroğlu moderatörlüğünde, iklim krizi sebebi ile yeşil mütabakatın zorunlu hale gelmesinin plastik sektörüne yeni bir bakış açısı getirdiği, yeni riskler ve fırsatların söz konusu olduğu belirtilerek açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Sayın Hülya Çakır’ ın ve Yönetim Kurulu Başkanımız, Jokey Turkey Ambalaj Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hakan Özhuy’ un panelist olarak katıldığı panelin satır başları ;

 • Gerekmedikçe kaynakları tüketme, yenilenebilir kaynakları defalarca kullan, yenilenemiyorsa geri dönüştür,
 • Geri dönüşümde bugünkü ihtiyaçlar; atıkların iyi toplaması, atık yönetiminin mükemmelleştirilmesi, mevzuatın yenilemesi ve EFSA benzeri bir sistem, denetleme ve sertifikasyon sisteminin gerekliliği,
 • Geri dönüştürülebilir, dayanıklı, tekrar kullanılabilir ve modeli yükseltilebilir tasarımlar yapmanın önemi,
 • Döngüsel Ekonomi Politikaları Şubesi tarafından başlatılan Türkiye’ nin Döngüsel Ekonomi Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi ile ilgili bilgilendirme ve 3 yıllık proje detaylarında odaklanılan konular ;
  • Mevcut Durum Analizi,
  • Eylem Planı,
  • “Atik Azalt, Ayrı Toplat” mantığına sayalı “Kaynağında Ayrı Toplama”,
  • Tanıtım Faaliyetleri,
  • Tüm süreç boyunca Sanayinin desteğinin önemi,
 • Türkiye’de Plastik’in %42’ sini oluşturan ambalaj sektörü ve ambalaj sektörünün %25 – 30′ unu üreten sert plastik ambalaj sektörünün temsilcisi olan SEPA olarak projeye dahil olma konusunda talebimiz ve sektörümüz için önemli detaylar ;
  • Geri dönüşüm hammaddesi tedariğinde yaşanan sıkıntılar,
  • Geri dönüşümde ambalaj sektörü olarak daha fazla pay almamız gerekliliği,
  • Firmalara regülasyonlarla Su ayak izi, Emisyon salınımı ve Enerji sarfiyatı ile ilgili standartlar getirilmesi gerekliliği şeklindeydi.

Panelde yılda 1,3 milyon ton hammadde üreten sektörümüz, global ve yerel ölçekte öncü firmaları bünyesinde barındıran Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği adına söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız, Jokey Turkey Ambalaj  San. AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hakan Özhuy;

 • Tek tip malzemeden  PP , PE, PET  ağırlıklı olarak üretim yapabilmemiz sebebi ile ürünlerimizin yüzde 100 geri dönüştürülebilir olduğunu,
 • Plastik ambalaj sektörünün %30 luk kısmını oluşturan sektörümüzün plastik palet ve kasa gibi ürünlerde %40-50 oranında geri dönüştürülmüş hammadde kullanabildiğini,
 • Daha fazlası için yeterli hammadde bulmakta zorlandığımızı,
 • Sert plastik ambalaj sanayicileri ve SEPA olarak döngüsel ekonominin mükemmelleştirilmesi için Türkiye’ nin Döngüsel Ekonomi Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesini desteklemeye istekli ve projeye dahil olmaya hazır olduğumuzu,
 • Enerji verimliliği ve karbon ayak izi ölçümü konusunda talepkar olunması gerektiğini,
 • Sürdürülebilirlik açısından enerji ve su verimliliği ilkeleri çerçevesinde geri dönüştürülmüş hammadde kullanımının yaygınlaştırılmasının üretimdeki enerji ve su verimliliği kadar önemli olduğunu,
 • Marka sahiplerini üretirken enerji verimli ve karbon/su ayak izini dikkat alarak üretim yapan SEPA üyesi firmalarımız ile çalışmaya davet ettiğimizi,
 • Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri olarak bu konuda teknik açıdan iyi, kamu işbirliğine, uygulamanın mükemmelleştirilmesi ve paydaşların projeye daha fazla dahil edilmesi konusunda hevesli ve istekli olduğumuzu belirterek firmalarımıza bu konuyu daha iyi anlatmamız, ambalaj kullanıcısı paydaşlarımızı geri dönüştürülmüş hammaddeden üretilen ürünleri satın almaya teşvik etmemizin önemini vurguladı.