2018/23 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ

27 Mart 2018 itibariyle 30373 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe girmiş olan “ÜRÜN GÜVENLİĞİ ve DENETİMİ: 2018/23” Tebliğ kapsamında sektörümüz tarafından ithal edilen hammaddelerin ithalatı sırasındaki yapılan denetimlerle ilgili değişiklik yapılmıştır.
Bir önceki 2018/5 sayılı Tebliğin Ek 2’sinde yer alan 39.01 ile 39.14 G.T.İ.P ürünlerin liste ek’lerinden çıkarılması sonucuna varana dek SEPA – Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak 3 yıla yakın bir süreci geride bırakmış bulunuyoruz.

Bakanlıklar ve diğer tüm Resmi Daireler nezdinde yapılan tüm çalışmalarda bizler gibi değerli mesailerini esirgemeyen ASD, FASD ve diğer STK’ların tüm yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Uygulamanın sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

Selam ve Saygılarımla,

Osman Acun

Yönetim Kurulu Başkanı

Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği