VERBİS’e Kayıt Süresi Uzattıldı

25 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumlularının VERBİS’e kayıt süresinin 30 Eylül 2020’ye, yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilançosu 25 milyon liradan az, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşlarının VERBİS’e kayıt süresinin 31 Mart 2021’e uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Çeşitli sektör temsilcilerinin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bazı iş yerlerinin kapalı olması, uzaktan veya dönüşümlü çalışma modellerinin uygulanması nedeniyle VERBİS’ e kayıt yükümlülüğünün zamanında yerine getirilemeyeceği gerekçesiyle sicile kayıt süresinin uzatılması talebi sebebi  ile alınan karara şu linkten ulaşabilirsiniz.