Tedarikçi Geliştirme Yerlileştirme Anketi (TOBB)

Sayın Sektör Mensuplarımız,

25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Sanayi Odası’ nın ev sahipliğinde, Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Turagay katılımıyla düzenlenen Tedarik Zincirinde Petrokimya Sektörü paneli, hammadde de uzun yıllardır %85 oranında dışa bağımlı olan sektörümüz sorunlarının PAGEV, PETKİM, BASF, LIONELL BASELL’ in katılımları ile çok yönlü olarak incelendi.

SEPA olarak toplantı öncesinde Petrokimya Sektöründe yaşanan dalgalanmaların sektör paydaşlarımız üzerinde yarattığı etkiyi ve çözüm önerilerimizi iletmiştik.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda üyemiz Sayın Yavuz Eroğlu’ nun paylaştığı plastik sektörü tedarik zinciri sunumu son aylarda hammadde fiyatlarındaki ciddi fiyat artışını rakam ve grafiklerle gözler önüne serdi.

Sorunun çözümüne odaklı gerçekleşen toplantıda gözlemlerimiz ;

  • Sektörümüz için zaman zaman yoğunlaşan, alışılagelmiş problemlerden biri olan petrokimya tedariği probleminin çözümü konusunda karar alınsa bile 3-4 yıldan önce Türkiye’ de ek üretim tesisi bağlamında çözümün mümkün olmadığı,
  • PETKİM’ in de esasen alternatif tedarikçi olmamasının sıkıntılarını yaşadığı,
  • Diğer yandan yatırımın büyüklüğü ve Türkiye’ nin petrokimya hammadde kaynaklarına yakın olmaması sebebi ile firmaların yatırıma çok sıcak bakmadıkları, sağlıklı tedarik ağı ile sorunun çözümü konusunda daha istekli oldukları,
  • Teknik plastikler konusunda yatırımın daha makul görüldüğü,
  • Göreceli küçük işletmelerden oluşan büyük plastik sektörünün gelişiminde, satış faaliyetlerinin durağanlaşması ve iştahsızlıklara sebep olan, müşteri memnuniyetsizliğini tetikleyen bu önemli problemin çözümünün ehemmiyeti,
  • Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ ın da belirttiği gibi sorunun karmaşıklığına rağmen, sağlık sektöründe de en önemli hammaddelerden biri olan plastik hammadde tedarik zinciri gibi kritik bir sektörde bu derece dışa bağımlılığın çözümünün gerekliliğiydi.

Tam da böyle bir süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan Tedarikçi Geliştirme ve Yerlileştirme Anketi, problemlerin sektörümüz STK ları aracılığı ile değil, direk sorunu yaşayan firmalarımız aracılığı aktarılabileceği bir platform görevi görecek.

Sektör mensuplarımızın ankete katılımı, STK larımızın yoğun çalışma alanında bulunan sorunun büyüklüğü, çözümü konusunda etkin ve efektif yöntemin belirlenmesi açısından önemli. Tedarikçi Geliştirme Yerlileştirme Anketine katılarak bu alanda, uzun yıllardır yoğun mesai harcayan Sivil Toplum Kuruluşlarımıza desteğinizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla,