Sıfır Atık, GEKAP ve Depozito Sistemi Webinar Notları

Sayın Üyelerimiz,

Saygıdeğer Katılımcılarımız,

10 Haziran 2021 tarihinde teknik aksaklıklar gölgesinde gerçekleştirdiğimiz Sıfır Atık, GEKAP ve Depozito Sistemi Webinarı, katılımcı firmalarımızın etkinlik öncesi görüş bildirimleri çerçevesinde düzenlenen içerik ile Ambalaj Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşu PAGÇEV sunumu ile gerçekleştirildi. Sektörün öncü kuruluşlarının katılımcılarımız olduğu webinardan en önemli çıkarımımız firmalarımızın bu konudaki yapıcı yaklaşımları ve çevre bilinci konusundaki hassasiyetlerinin yüksekliğiydi.

Bu ekonomiyi sanayicilerimiz açısından daha işler, düşük maliyetli ve verimli hale getirdiğimizde Sivil Toplum Kuruluşları olarak başarıya ulaşmış olacağız.

Etkinliğin en dikkat çekici kısmı; 2019 yılında sadece içecek ambalajı olarak 20 milyar içecek ambalajı atığı oluştuğu bilgisiydi. Bu rakam; ek yükümlülükler, maliyetler ve regülasyonların ana hareket noktasının burada oluşan yapıyı “çöp” kimliğinden kurtarıp “kaynak” haline dönüştürebilmek, bu kaynağı oluşturan sanayicinin pozitif yönde fayda sağlamasına katkı olmak olduğunu oldukça net ifade ediyordu.

Webinar öncesi düzenlediğimiz anketimize değerli görüşlerini ileten katılımcılarımızın üzerinde durduğu noktalar incelendiğinde ambalaj kullanıcısı firmalarımızın yakın zamanda geri dönüştürülmüş hammadde kullanım oranları ile ilgili spesifik oranları olmazsa olmaz hale getirecekleri, sanayicilerimizin ise Türkiye içinde geri dönüştürülmüş hammadde bulmada karşılaştıkları zorluklardı. Bu çerçevede PAGÇEV tarafından hazırlanan sunumlar sistem kurulumu ile ilgili detayları, dikkate alınması gereken noktaları içeriyordu.

Webinar sonrası SEPA olarak hareket noktamızı, üyelerimizin çevreye pozitif katkı sağlama iştahlarını desteklemek, çağın gerisinde kalmadan, üretimlerinde geri dönüştürülmüş hammadde kullanım oranlarını arttırmaları için hammadde tedarik sıkıntıları yaşamamalarını sağlayacak koordinasyonlarını kurmalarına aracı olmak ve  AB normlarına uygun üretim yapan sanayicilerimizin sayısını arttırmak olarak belirledik.

Bu vesile ile Derneğimize ulaşan, Sert Plastik Ambalaj Sanayicilerimiz ile Süt ve Süt Ürünleri Sanayicilerimiz için kıymetli olacağına inandığımız AB bildirim detaylarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Söz konusu bildirime göre geri dönüştürülmüş plastiğin içecek şişelerine dahil olması için asgari oranlar ve bu AB direktifinde belirtilen hedef tarihler şöyle :

— 2025 yılında PET tipi plastik şişeler için en az % 25

— 2030’dan itibaren tüm plastik şişeler için en az % 30 oranında geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı gerekecek,

Bu yükümlülüğün soğutmasız süt plastik şişeleri için geçerli olmadığı (geri dönüştürülmüş HDPE ve opak geri dönüştürülmüş PET’e “gıda teması” kullanımları için izin verilmediğinden) belirtilmekle beraber bu durumu gözden geçirmek için 2025 yılında bir ilerleme raporu sunulacaktır.

Söz konusu direktif ile ilgili ayrıntılara AB Bildirimi, etkinlik sonuç raporuna ise Sıfır Atık, GEKAP ve Depozito Sistemi Sonuç Raporu linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ederiz.