SETBİR, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) 1976 yılında “Türkiye’de süt, et ve gıda sanayiinin gelişmesine katkıda bulunmak” amacıyla kurulmuştur. SETBİR, süt ve kırmızı et sektörlerinde ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri izleyerek, endüstrinin paydaşlarının birbirleriyle etkileşim ve iletişim içinde olmalarını sağlamayı, et ve süt endüstrisinin sesi olarak ülkemizde üretilen et ve süt ürünlerinin değerini ve imajını yurt dışında tanıtabilmeyi, tüm et ve süt üreticilerini mevzuat hakkında bilgilendirmeyi ve et ve süt endüstrisinin koordinasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır.

SETBİR üyeleri arasında Türkiye’de hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren et ve süt sanayii firmaları ile bu sektörlere tedarik sağlayan firmalar, et, süt ve yem üreticileri yer almaktadır. SETBİR’in halen 40 adet firmadan 66 üyesi bulunmaktadır.

Ortak fikirlerin savunulabilmesi adına süt ve et endüstrisini birleştirerek tek bir ses oluşturan SETBİR, Türkiye’de et ve süt endüstrisini ilgilendiren mevzuatı sistematik olarak takip etmekte, ilgili mevzuata ilişkin sektörel menfaatleri sağlamak amacıyla üye görüşlerini SETBİR görüşü olarak ilgili makamlara iletmekte ve mevzuat oluşturma aşamalarında üyeleri temsilen görev almaktadır.

SETBİR öte yandan et ve süt ile ilgili AB mevzuatında meydana gelen son gelişmelerle ilgili de üyelerine doğru ve düzenli bilgilendirmeler sunmaktadır. AB ülkeleri ve ülkemizin ticaret yaptığı diğer ülkelerdeki et ve süt sektörlerine ait güncel istatistiki verilere ulaşıp ve ileriki yıllar için öngörülen veriler hakkında bilgi edinerek üyeleri ile paylaşmaktadır.

Et, süt ve gıda sektörleri için köklü bir çatı kuruluş olan ve geçmişinden günümüze kadar tüm kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve temaslarını geliştiren SETBİR, üyeleri ile kamu kuruluşları arasında köprü görevi görmektedir.

SETBİR

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği

T.+90 312 428 47 74 – 75

T.+90 312 428 47 46

setbir@setbir.org.tr

www.setbir.org.tr