SEPA Sektörel Sürdürülebilirlik Rehberimiz Yayında

Sayın Sektör Mensuplarımız,

Sürekli gelişen ve değişen Dünya, ihtiyaçları, beklentileri ve aynı şekilde zorunlulukları da şekillendiriyor. Onlarca yıl önce sektörün öncü firmalarının sosyal sorumluluk çalışmaları olarak görülen Sürdürülebilirlik çalışmaları bugün yeni ve güncel bir sektörün doğuşuna öncülük ediyor. Sürdürülebilirlik sektörü geleceğin popüler meslekleri arasında yerini aldı bile. Sadece ekonomik sürdürülebilirliğe odaklanan, “Neden sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik?” diye soran firmaların sayısı giderek azalıyor.

Sürdürülebilirlik programları, döngüsel ekonomi, karbon emisyonlarının azaltılması çalışmaları enerji yoğun sektörlerin üzerinde hassasiyetle durduğu, sistemlerini yeniden yapılandırmak zorunda kaldığı alanlar. Sert plastik ambalaj sektörü olarak döngüsel ekonominin yapılandırılması ana sorumluluk alanlarımızdan biri. Son yıllarda üretici firmalarımız bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırarak üretimlerinde geri dönüştürülmüş hammadde kullanımlarını hızla arttırmanın yollarını arıyorlar. Döngüsel ekonomiyi nasıl daha verimli hale getiririz ? Kapalı sistem döngüselliği nasıl daha iyi kurgularız? soruları bugün en çok cevap aradığımız sorular haline geldi.

Sektörümüzü “Sürdürülebilirlik Programları” ve “Avrupa Yeşil Mütabakatı Uyum Süreci” konusunda bilgilendirmek amacı ile hazırladığımız SEPA Sektörel Sürdürülebilirlik Rehberimizin hazırlanmasında emeği geçen Jokey Turkey Ambalaj San. AŞ. Kalite Müdürü Sayın Dilek Dalgın ve Turan Plastik San. ve Tic. AŞ. Kalite Güvence Uzmanı Sayın Arzu Kabadayı’ ya teşekkürlerimizi iletiyor, rehberimizin Sert Plastik Ambalaj sektörü mensupları ve paydaşlarının gelişimi için faydalı bir kaynak olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,