Propilen polimerlerden yapılan bazı ürünlerde İran’a kota dağıtımı – 02/06/2020

Propilen polimerlerden yapılan bazı ürünlerde İran’a kota dağıtımı

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğine göre, propilen polimerlerden yapılan plastik plakalar, film, folyo ve şeritlerde baskılı olanlar hariç bioryente olanlarda İran’a menşeli olanların ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının kota dağıtımı düzenlendi. Bu ürünlerde kota miktarı 2 Temmuz 2020-1 Temmuz 2021 döneminde 1412 ton, 2 Temmuz 2021-1 Temmuz 2022 döneminde 1454 ton, 2 Temmuz 2022-1 Temmuz 2023 döneminde 1498 ton olacak.

Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25 tonu aşamayacak.

Daha önce ithal lisansı almış olan başvuru sahiplerinin yeni başvurularının karşılanması için önceki alınan lisanstaki miktarın tamamına ait ithalat işlemlerinin sonlanmış olması ve önceki lisans düzenleme tarihinden itibaren 30 gün geçmiş olması gerekecek.

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5’ten daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilecek. Uygulama ile ilgili Resmi Gazte’ ye şu linkten ulaşılabilir.