PlastikTwist

Plastiği, bilişim teknolojisiyle katma değeri yüksek bir malzemeye dönüştürmeyi amaçlayan PlasticTwist, atıkların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünden değer yaratıp, bu değerle döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.
PlasticTwist’ te “Plastik değer zincirindeki kimyasal ve plastik üreticileri, hızlı tüketim ürünleri şirketleri, perakendeciler, tüketiciler, atık yönetimi şirketleri, geri dönüşüm tesisleri, tüketiciler ve kanun yapıcılar gibi tüm tarafların aynı sistemin içinde birbirini görebildikleri bir yapı söz konusu.
“Plastik atıkla tasarım ya da ürün yapanlar veya satanlar, fikir ve projeleri olup işbirliği ve bilgi isteyenler, plastik atık veya plastik atıkla üretilmiş ürün satın almak isteyenler, değiş tokuş yapmak isteyenler, kısacası plastik atıkları değerlendirerek sıfır atıklı bir yaşamın parçası olmak isteyenler bu platforma üye olacaklar. PlasticTwist dijital platformunda, kullanım sonrası plastik atığın nasıl değerlendirdiği ve döngüsel ekonomiye hangi noktada yeniden dahil edildiği de takip edilebiliyor. Sistem ayrıca, tarafların TOKEN kazanımıyla, hizmet veya ürünlerde indirim, kazanç ve ödül sağlayabiliyor; farklı işbirliklerine esnek, işlevsel ve pratik bir şekilde uyarlanabiliyor. PlasticTwist dijital platformunun açılma tarihi ise Ocak 2020.