Plastik Sektörü Kümelenme Toplantıları – 9 Haziran 2023

Sayın Üyelerimiz,

İstanbul Sanayi Odası aracılığı ile Derneğimize ulaşan bildirimle ; İstanbul Sanayi Odası ve SKD Türkiye ortaklığında yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi (DEKVEP); kapsamında tekstil, plastik ve beyaz eşya sektörlerinde döngüsel ekonomiye geçiş için her sektöre özel eylem planı ve yol haritası oluşturulmakta olduğu belirtilmiştir. Söz konusu sektörler ve değer zincirleri için eylem planında belirlenmiş olan faaliyetlere yönelik kümelenme yapısının oluşturulması teşvik edilecektir.

Bu kapsamda; ham madde tedarikçileri; üreticiler, lojistik firmaları, geri kazanım firmaları, belediyeler, ilgili araştırma ve inovasyon kurumları, teknoloji firmaları ve benzeri öne çıkan aktörlerin bir araya geleceği toplantıların ikincisi Plastik Sektörü  özelinde 9 Haziran 2023 tarihinde 14:30 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmiş olup kümelenme toplantılarına linkinden kayıt olunabilmektedir.

Bilgilerinizi rica ediyoruz.