Çevresel Odaklı Sürdürülebilirlikte Plastiğin Gücü

Çevreyi korumak adına başlatılan plastik ile mücadele çalışmaları bir anlamda sürdürülebilir ekonomiyi baltalıyor. Çevresel folklörü iyi belirleyip, toplumun her birimine çevre bilincini aşıladığımızda üretimi aksatmadan sürekli gelişimi sağlayabilecekken, çevreyi korumak adına üretimi azaltmayı seçmek sürdürülebilir ekonomi kavramı ile bağdaşmıyor. Plastik geri dönüşüm prosesi açısından da düşük karbon ayak izi ile en avantajlı sektörlerden biri, kurgulamamız gereken yapı bu malzemenin kullanımı sonrası en düşük maliyet ile en sağlıklı şekilde toplanması ve toplama sonrası en düşük maliyet ile geri dönüştürülebilmesi. Bu döngüyü sayesinde plastik sektörü tüm paydaşları ile gelişmeye devam ederken, geri dönüşüm sektörünü de hammadde bazında besleyerek ithal hammadde baskısından kurtaracak. Hem orijinal hammadde de, hem de atık hammadde de yurt dışına bağımlı olmamızın önüne geçmek mümkün olacak. Bu konuda yurtdışı basında yer alan makalelerde de rüzgarın az da olsa değişmeye başladığını görmek sevindirici. Word Economic Forum’ da yer alan 27/12/2019 tarih ve “We can use Plastics to change the World for the better” başlıklı makalede belirtildiği gibi “Plastic bölgesel ilişkileri dönüştürmek ve döngüsel ekonomi ilkeleri üzerine kurulu işbirliklerine ilham vermek için itici bir güç. Sadece farklı bir mercekten bakmak zorundayız!”