Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Yayınlandı- 29/06/2020

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uygulamalarının geliştirilmesine ve açıklayıcı örnekler ile desteklenerek netleştirilmesine yönelik olarak hazırlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır. TOBB Ambalaj Meclisi’ nden, Derneğimize ulaşan usul ve esaslar, depozito sistemini ve geri dönüşümü destekleyecek şekilde yapılandırılmış olması açısından sevindiricidir.

Ambalajlar ile ilgili bir depozito uygulama planını hazırlanması ve bu planın Bakanlığa onaylatılması halinde geri kazanım katılım payı beyan ve ödeme yükümlülüğünün bulunmaması işletmeleri depozito ve geri dönüşüme daha yatkın hale getirecek, hem çevre hem de verimlilik açısından fayda sağlayacaktır.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslara şu link yada ekteki dökümana tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ekler:
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar