Covid19’ un etkilerine nasıl hızlı cevap verebilirsiniz ?

Ernst & Young Global Limited tarafından hazırlanan makale, içlerinde ileri üretim ve mobilite, tüketim, finansal hizmetler, devlet ve kamu sektör, teknoloji sektörü gibi sektörlerinde yer aldığı dokuz sektörün “Covid19’ un etkilerine nasıl hızlı cevap verebileceği ?” sorusuna dair cevaplar içeriyor.

Sektör bazında alınabilecek aksiyonlar, riskler, sorulması gereken ve cevap aranması gereken soruların yanında, global yapıda etkileşimde olunan diğer sektörlerdeki risklerin farkında olmak ve bu riskler çerçevesinde eylem planları geliştirmek açısından üst düzey yöneticiler açısından faydalı bir kaynak olacağına inanıyoruz.