PAGDER, Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği)

Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), 1969 yılında sektörün önde gelen ve örgütlülüğün bilincine varmış müteşebbisleri tarafından kurulmuştur. Plastiğin oldukça genç olduğu bir dönemde kurulan derneğimizin ve üyelerimizin Türkiye’nin dünyayla yarışan bir endüstriye kavuşmasında çok büyük emekleri var. PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği yaklaşık 500 üyesiyle plastik sektörünün en etkin sivil toplum örgütlerinden biridir.

Derneğimiz 50 yıllık tarihi boyunca zamanın gereklerine uygun olarak gelişim göstermiştir. İlk kurulduğu dönemde sadece plastik mamul üreticilerini temsil eden kurumumuz bugün mamul üreticilerinin yanı sıra hammadde ve makine üreticilerini de kapsamaktadır. Plastik endüstrisi; plastik hammadde, plastik mamul ve plastik işleme makinaları alt gruplarıyla 7 bin 354 işletme ile 306 bin 774 kişiye istihdam sağlayan bir sektör olarak 35 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahiptir. Bunun yanı sıra son dönemde oldukça gündemde olan döngüsel ekonominin en önemli ayağı olan plastik geri dönüşüm sektörü de derneğimiz şemsiyesi altında örgütlenmektedir.

Derneğimizin Hedefleri:

Türk plastik sektörünün hammadde sorununa yönelik projeler geliştirmek, sektörümüzün katma değer üretecek yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak, haksız rekabet uygulamalarına karşı tedbirler geliştirmek, sektörümüzün, kamuoyunda doğru algı ile bilinirlik kazanmasına yönelik projeler geliştirmek, ağ ilişkilerini geliştirmek, sektörümüze yönelik iç ve dış ticareti artırıcı organizasyonlar yapmak, eğitim kurumları ile sanayi arasında iş birliğinin sağlanmasında öncü adımlar atmak, sektör standartlarının belirlenmesine ve etik değerlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak hedeflerini taşımaktayız.

Derneğimizin Faaliyetleri:

Sektörümüzün hammadde kaynaklarının döngüsel kullanımı, ürünlerimizin kullanım sonrası toprağa gömülmesi ya da okyanuslar gibi istenmeyen alanlarda yaşam döngülerinin sona erdirilmesi en başta sektörümüzün kamuoyu önünde dikkat çekici bir konuma gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle hayatımızın her alanında yer alan plastiği doğru kullanmak ve kullanım süresi sonunda doğru değerlendirmek; ekonomik ve çevresel sebeplerle bu sürecin önemli bir boyutudur. Bu kapsamda, PAGDER geri dönüşüm ve sokak hayvanlarına yönelik bir farkındalık çalışması olan “Yuvaya Dönüşen Plastikler” projesini 18 Şubat 2014 tarihinde hayata geçirmiştir. Derneğimizce yaklaşık beş yıldır yürüttüğümüz ve ödüller alan Yuvaya Dönüşen Plastikler sosyal sorumluluk projelerimiz atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak ve değerlendirilebilir atıkların geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak yeniden kullanılabileceğini göstermek gayeleriyle başlatılmıştır. Aynı zamanda ekonomik birer değer olan atıkların istihdama kaynak sağlayabileceğini de ortaya koymayı hedeflemiştir bunun yanı sıra ise plastik atıkların çöp olmadığını gösterirken enerji tasarrufuna da vurgu yaparak bir yandan da sürdürülebilir yaşam içinde plastiğin yer alabileceğine vurgu yapmak istemiştir.

Plastik geri dönüşümü; sağlıklı bir sürdürülebilirlik sağlaması, maliyetlerinde tasarruf edebilmesi, hammadde tedarik güvenliği ve çevresel etkilerin azaltılması gibi etkileriyle sektörümüzün tamamlayıcısı konumunda yer almaktadır. Bu bağlamda, PAGDER “Çöp Değil Hammadde” sloganıyla bir kampanya başlattı. TV kamu spotları ve reklamlarıyla desteklenen kampanya kapsamında, kamuoyunda plastik malzemelerin geri dönüşümüne ve sektöre yönelik bir farkındalık yaratmak amaçlandı. Düzenlenen basın toplantısıyla plastik atığın geri kazanılması halinde sağlanacak ekonomik, çevresel ve sosyal faydalara dair açıklamalarda bulunuldu.

Gelişmekte olan sektörümüzün uluslararası düzlemde mevcut teknolojik yenilikleri yakalayabilmesi ve kendi üretimine adapte edebilmesi için PAGDER, sektör üyelerini dünyanın önde gelen isimleriyle bir araya getirerek global anlamda rekabet edebilmeleri için destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, uluslararası düzlemde başarılı organizasyonlara imza atan PAGDER, 2017 yılında, dünya devlerinin danışmanı Prof. Dr. Andy Routsis’i Türkiye’de ağırladı. İstanbul’da düzenlenen ve plastik sanayicilerinin yoğun ilgisine sahne olan “Plastik Enjeksiyon Prosesinde Mükemmellik Semineri”ne 200’e yakın sektör mensubu katıldı. İlk kez Türkiye’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Andy Routsis ise tam gün süren seminer boyunca etkili ve verimli ileri seviye plastik enjeksiyon prosesinde sanayinin en iyi uygulamalarını katılımcılar ile paylaştı. 40 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan ve ekstrüzyon konusunda Avrupa’nın önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Dr. Peter Cox 2018 yılında “Yeni Nesil Ekstrüzyon Semineri” gerçekleştirildi. Seminerde, Her geçen gün gelişmekte olan plastik teknolojilerinde önemli proseslerden biri olan ekstrüzyonla işleme tekniğindeki etkili ve verimli süreç yönetimi bilimsel metotlar ile sunuldu.

Bunlara ek olarak, PAGDER yaptığı işbirlikleri ile üyelerine ürünlerini küresel markette sunma imkanı tanıyan platformlarda yer alma imkanı yaratıyor. Türk firmalarının, dünyanın dört bir yanında gerçekleşen ve sektör devlerinin katıldığı fuarlara katılımını destekliyor. Bugüne dek 41 fuarın temsilciliğini yapan derneğimiz, tüm dünyada gerçekleşen bu fuarlarda 157 bireysel katılımı ve 143 milli katılımı organize ederek 445 ziyaretçiyi de yaptığı programlar ile küresel platforma taşıdı.

 

PAGDER

T. 444 20 85

T. +90 212 425 13 13

pagder@pagder.org.tr

www.pagder.org