Nedir Şu Yenilikçilik ?

Yeni 

Kullanılmamış olan, eski karşıtı.

Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan.

En son edinilen.

İşe henüz başlamış.

O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan.

Tanınmayan, bilinmeyen.

Daha öncekilerden farklı olan.

Biraz önce, çok zaman geçmeden

 

2022 yılının son çeyreğini geride bıraktık. Sert plastik ambalaj sektörü olarak ana parametrelerin aynı olduğu bir yıla daha başlıyoruz. Türkiye ihracat rakamlarının gelişmesi bizleri sevindirirken daha da hızlı gelişen ithalat rakamları “daha yüksek katma değerli üretim yapmak zorunluluğumuzu” çok daha etkili hissettiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan Küresel İnovasyon Endeksi Türkiye Eylem Planı ve Stratejisi 2021-2023.pdf (tim.org.tr) incelendiğinde yenilikçilik alanında üniversiteler düzeyinde çalışmaların bulunduğunu, şirketler bünyesinde AR-GE çalışmalarının hızlandığını, eğitime inanan kişi sayısının arttığını, eğitime karşı olan direncin kırıldığını rahatlıkla görebiliyoruz.

Ancak inovasyonun temellerini ne derece sağlam kurduğumuz konusunda incelenmeye değer alt başlıklar söz konusu ;

 • Ticaret, rekabet ve piyasa ölçeğinde 2020 yılında göre 4 sıra gerideyiz. Yani Covid19 ile yakaladığımız avantajı iki yıldır düzenli olarak kaybediyoruz.
 • Yurtiçi pazarda rekabet yoğunluğunda 6. sıradan 3. sıraya yükselmiş olmamız dikkate değer,
 • İş hayatı ile ilgili verilere baktığımızda alt yapı konusunda adımlar atıldığı ancak bu adımların sonucu yüksek katma değerde etkilemediği görülüyor.
 • Küresel Marka Değeri, %GSYH, yaratıcı ürünler ve hizmetler sıralamalarında 2020 yılından bu yana gerileme izlenmesi de bu savımızı doğruluyor.

Bu sonucu oluşturan temel değerlerden bazıları ise şunlar olabilir ;

 • Bilginin özümsenmesi konusunda 2021 yılından daha kötü bir performans sergileyip, 2020 yılına dönme eğiliminde görünüyoruz.
 • Bilgi yaratımı, bilimsel ve teknik yayınlar konusunda 2020 yılının gerisindeyiz,
 • ISO9001 kalite sertifikasyonu sayısında gerideyiz.

Küresel inovasyon endeksi Türkiye eylem planı açısından üye firmalarımızı değerlendirdiğimizde ;

 • Firmalarımız ISO9001 kalite sertifikasyonu ve diğer sistem sertifikasyonlara sahip.
 • Bilişim alt yapısı açısında gerekli yetkinliklerde ve hatta üzerinde
 • Firmalarımızın tümünde kalite departmanları mevcut, AR-GE departmanları kurulmuş firmalarımız mevcut,

Bu detaylar bizler için bir yandan sevindirici, diğer yandan daha yüksek katma değerli üretime nasıl geçilebilir, yeni yılda daha fazla ne yapılabilir sorusunun cevabına ulaşmak açısından düşündürücü.

Her birey ve kurumun gelişimini devam ettirmeye ihtiyacı var. Gelişimin durması hantallaşmaya ve bir süre sonra geri adım atmaya sebep olur. Bu nedenle ne derece gelişmiş yada büyük olursak olalım bu ekosistemi bir basamak bile olsa yükseltmeye ve yenilikçi bakış açısını, alışkanlıklarımızı korumaya ve geliştirmeye ihtiyacımız var.

Yenilikçi (inovatif) faaliyetler ; bir ürün yada proseste verimliliği ve etkinliği arttırarak maliyetleri düşürmek, yeni kazanç kanalları oluşturup katma değer katan değişiklikler yapılmasını sağlayan faaliyetler olarak tanımlanıyor. Bu tanımlamada yüksek maliyetli yatırımlar yada yenilikler tanımlamasının bulunmaması dikkat çekici.

2023 yılı için firmalarımıza tavsiyemiz ;

 • Yenilikçilik kavramı ile ilgili tanımlamalarınız mevcut ise gözden geçirilerek gerekiyor ise güncellenmesi,
 • Tanımlanmamış ise yenilikçilikten ne beklediğinin üst yönetim olarak bölümler bazında seviyelendirilerek tam olarak tanımlanması,
 • Şirketinizde yenilikçilik kavramının nasıl algılandığının analiz edilmesi,
 • “Küresel inovasyon endeksi Türkiye eylem planı” kapsamında geçmiş ve mevcut dönem durum analizi yapılması ve gelecek planlarının oluşturması,
 • İnovasyonun sadece tasarım veya AR-GE bölümlerinin sorumluluğunda görülmemesi, şirketlerin tüm süreçlerine bu bakış açısının yayılması, çalışanlar, tedarikçiler ve tüm paydaşların iş süreçlerini bu bakış açısı ile geliştirecekleri uygun ortam ve kültürün oluşturulması,
 • Tüm çalışanların üst yönetimin bakış açısını doğru anladığından emin olunması,
 • Sistem yaklaşımı ile yenilikleri nasıl örtüştüreceklerinin projeksiyonunun hazırlanması,
 • Ama en önemlisi sadece inovasyon için değil tüm hedeflerin beklenen alt başlıklar ile doğru tanımlanarak ilgili birimlere ve personellere iletmesi yönündedir.

Deneyimlerimiz alt başlıkları ile doğru belirlenmiş ve paydaşlara bu alt başlıkların önemi hissettirilerek aktarılmış hedeflerde, süreçlerin daha doğru ve etkili ilerlediği, daha az olumsuzluk yaşanarak, düşük maliyetler ile hedefe nokta atışı ulaşıldığı yönündedir.

Tüm firmalarımızın, üyelerimizin ve çalışanlarının yeni yılını kutluyor, her alanda daha yüksek katma değerli, sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl diliyoruz.