Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi

Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi,

Sayın Sektör Mensuplarımız,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği aracılığı ile Derneğimize , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında, ulusal ve yerel düzeydeki paydaşlarla istişare halinde krizden en çok etkilenen sektörlere yönelik bölgesel analiz ve raporlama çalışmaları yürütüldüğü bilgisi ulaşmıştır. Proje ile ilgili detaylar şöyledir ;

Proje kapsamında, gıda, turizm, lojistik, makine, tekstil ve otomotiv sektörleri öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sektörlerdeki KOBİ’lerin görüşlerine de anket yoluyla başvurulması planlanmaktadır. Aşağıdaki internet adresinde yer alan anketi dolduran KOBİ’ler proje kapsamında verilecek teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılacaktır. Ankete http://www.ex-point.org/undpsmesurvey.html adresinden katılım sağlanabilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.