Kök Neden Analizi Webinarı – SEPA İzlenimleri

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) ün öncülüğü ile geniş katılım ile gerçekleşen kök neden analizi etkinliği sert plastik ambalaj sanayicileri, süt ve süt ürünleri sanayicileri, perakende grubu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcı paydaşların gözünden toplantının satır başlarını şöyle özetleyebiliriz.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan Özhuy; Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği üyelerimizin tamamının ISO9001 ve muadili Yönetim Sistemi Sertifikalarının bulunduğu, gıda sektörüne ambalaj tedariği sağlamayan üyelerimizin tamamının ISO22000, BRCGS gibi gıda güveliği sertifikasyonlarına uygun olarak üretim yaptığı ve 2.5 milyar $ ciro gerçekleştiren ambalaj sektörü olarak yaşanan sorunların kök çözümünde aktif rol almaktan mutluluk duyacağımızı belirterek başladığı konuşmasını Perakende sektörü temsilcileri ile yeniden kullanım, geri dönüşüm konularında işbirliğine hazır olduğumuzun, yaşanan ambalaj kaynaklı sorunlarda genelde kök sebebin çözümünü zorlaştıran etmenin gerçekleştirilmesi zorunlu uygulamalarda farklı çözümler konusunda ısrarcı olunmasının olduğunu belirterek tamamladı.

Perakende Sektörü temsilcileri ve Bizim Toptan Marketleri adına söz alan Sayın Muhammed Murat Yanık  ve sunumu ile katkı sağlayan Sayın Sayın Rabia Nuran Arabacı; perakende sektörü olarak kur belirsizliği, çoklu rekabet, sürdürülebilir karlılık modelleri ve tedarikçilerle işbirliğinin geliştirilmesinin odak noktaları olduğunun altını çizerken bu süreçte gıda güvenliği süreci başta olmak üzere önemle üzerinde durdukları parametreleri katılımcılar ile paylaştılar.

Webinarın odak noktası olan gıda güvenliğinde “Kök Neden Analizi” sunumu Karma Grup adına söz alan Sayın Zuhal Başaran tarafından gerçekleştirildi. Kök neden analizi tekniklerinin anlatıldığı bölümde dikkate çeken konuları ;

  • Kök neden analizleri ile sorunların kangren olmaktan çıkıp, daha başlangıç aşamasında çözümünün mümkün olduğu,
  • Kök nedeni tespit etme konusunda aceleci davranmamak ve en önemli aşamanın ilk adım olan tanımlamayı doğru yapmak olduğu,
  • Küçük grup teknikleri ile ilgili sürece operasyon sürecindeki mavi ve beyaz yaka çalışanların dahil edilmesi ile daha etkin çözümlerin kısa sürede ve düşük maliyetler ile yaratılabildiği,
  • İşletmelerde yaşanan sorunların %80’ ninin beyin fırtınası gibi küçük grup teknikleri ile çözülebildiği,
  • Geriye kalan %20 lik kronik sorunların çözümü için uygun metotlardan olan 8D metodunun anahtar kelimelerinin ; ekip kurmak, sürekli aynı ekibe sorumluluk atamak yerine projeleri ekibe yaymak, çalışmaların odağına müşteriyi almak şeklinde özetleyebiliriz.

SEPA olarak dikkatimizi çeken ve heyecanlandıran noktalar ise ;

  • Kök neden analizi tekniğinin, sadece sorunlara değil süreçlerin geliştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi aşamasında kullanılabiliyor olması ve son derece etkileyici, keyifli sonuçların elde edilmesiydi.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD)’ e her gün geliştirerek devam ettirdikleri sektörel gelişim etkinlikleri ve Karma Grup’ a “Kök Neden Analizi” tekniklerine gelişim odaklı bakış açıları sebebi ile teşekkür ediyor, Sert (Rijid) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak sorunların çözümü noktasında her zaman yapıcı yaklaşımımıza devam etmekten yana olduğumuzu tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Saygılarımızla,