İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ – PVC

Yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan  “yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi için 24/06/2020 tarihli resmi Gazete’ de “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin” yayınlanan tebliğ ile bu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatlarla ilgili düzenlemelere gidilmiştir. Söz konusu Resmi Gazete kararına şu linkten ulaşılabilir.