Destek ve Teşvikler Rehberi 2020 – İstanbul Sanayi Odası (ISO

Sayın Sektör Mensuplarımız, Destek ve Teşvikler Rehberi 2020 İstanbul Sanayi Odası, “Teşvik Masası”  tarafından hazırlanan önemli bir kaynak. Teşvik Masası 2015 yılında, firmaların desteklere kolay erişimini sağlamak için oluşturuldu. Destek ve teşvik sağlayan kurumların ve uygulamaların çokluğu nedeniyle, firmaları kendilerine en uygun olan desteğe yönlendirmeyi amaçladı. Bu alandaki mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapmak temel hedeflerden biriydi.

Teşvik Masası tarafından hazırlanan, “Devlet Destekleri ve Teşvikleri Rehberi 2020” sistematik yapısı ile gelişimi hedefleyen işletmelerin önündeki finansal engelleri hangi enstrümanlar ile aşabileceğini gösteren bir kaynak. Sistematik yol haritası hazırlanmasını teşvik edecek bir yapıya sahip. Söz konusu kaynak ülkemizde özellikle sanayi sektöründe güncel olarak uygulanan devlet yardımlarını kolay ve anlaşılır bir dilde anlatıyor.

KOSGEB Destekleri, Enerji Destekleri, İhracat Destekleri, Eximbank Kredileri, İstihdam Destekleri, ARGE ve Yenilik Destek Programları ve OSB’ lere Sağlanan Destekleri Rehberde yer alan ana başlıklar.

Destek unsurları ; KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,  Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İadesi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği gibi desteklerden oluşuyor. Söz konusu destek unsurlarının  hangi destek uygulamaları kapsamında yer aldığı tablolar ile aktarılıyor. Genel teşvik uygulamaları ve bölgesel teşviklere ek olarak öncelikli yatırımların teşvikleri, stratejik yatırımların teşvikleri, proje bazlı teşvikler ve alt bölge teşvik sistemlerinden nasıl yararlanılacağı da Rehber kapsamında ele alınıyor.

Üyelerimizin gelecek öngörülerini planlarken Destek ve Teşvikler Rehberi 2020′ yi dikkate almalarının faydalı olacağına inanıyoruz.  İstanbul Sanayi Odası, Devlet Destekleri ve Teşvikleri Rehberine şu linkten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ederiz.