İş Yerinde Devamsızlık Yönetimi

Plasfed Başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında, Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Kınacı işverenlerin sıklıkla karşılaştığı önemli bir sorun olan, firmalara ciddi bir maliyet yükü oluşturan, yurtdışında bu alanda sistematik çalışmalar yürütülen, iş yerinde devamsızlık ile başa çıkabilmenin yönetiminden bahsetti.

Sayın Mustafa Kınacı’ nın üzerinde durduğu hususlar şöyleydi ;

Sanayiciler olarak, çalışanların işe geldikleri günleri en üst düzeye çıkaran, devamsızlık yaptıkları gün sayısını en aza indiren kapsamlı bir devamsızlık yönetimi başlatmanın yollarını bulabilmeliyiz. Bir çalışanın kasıtlı veya alışkanlıkla işten uzak olması devamsızlık olarak kabul edilir. Devamsızlık üretkenliğin azalmasına , personel motivasyonunun azalmasına, müşteri hizmetleri seviyesinin düşmesine yol açar ve bunların hepsi şirket finansmanı üzerinde olumsuz etki yaratır.

Devamsızlığın 2 önemli nedeni vardır

Bir kısmı şüpheli

Bir kısmı meşru

Ortak meşru nedenlerden bazıları ; iş yeri içinde ve dışında yaralanmalar, hastalık, iş arama, çocuk bakımı ve yaşlı bakımı sorumlulukları,   iş arkadaşları tarafından taciz, düşük moral, depresyon ve işe olan ilgisizlik, düşük maaş nedeni ile motivasyon eksikliği

Şüpheli nedenlerden bazıları; İşe geç gelmek ,erken ayrılmak,izin verilenden daha uzun molalar almak, hasta olmadığı halde bir şekilde hasta raporu almak ,bayram veya yıllık izinden geç gelerek izin tecavüzü yapmak…gibi devamsızlık biçimleri de mevcuttur, bunlar da üretgenliği ve iş yeri moralini etkiler.

Ülkemizde 10 yıl öncesine kadar, çalışan hastalandığında ,vizite kağıdı alarak hastaneye gidiyor ve tedavisini yaptırıyordu. İş yeri de çalışanın o gün olmayacağını biliyor, ona göre tedbir alıyor ,ya başka çalışana mesai yaptırıyor ya da söz konusu hattı ya da makinayı planlı şekilde kapatıyordu,

Şimdiki durumda çalışan iş yerine bilgi vermeden hastaneye veya doktora gidiyor, rapor alıyor, hatta devamsızlık yaptıktan sonra bile rapor ibraz edenler oluyor. Koronavirüs sebebi ile 15 güne kadar rapor alımları söz konusu. 

Sanayicinin sorunları da dikkate alınarak ; Acil durumlar hariç olmak üzere çalışanın ,iş yerinden mutlaka bir belge ile, iş yerinin bilgisi dahilinde hastaneye sevkinin yapılması gerekir. Devamsızlık ülkemize ve iş alemine her yıl milyarlarca lira zarar açmaktadır.

Şirketler ise devamsızlık yönetimi sistemi kurmalı, sistem şu aşamaları içermelidir ;

Devamsızlığın düzeyini kaydetmek, IK (İnsan kaynakları) yönetim sistemi kullanarak devamsızlığı kaydetmek, devamsızlık nedenlerini anlamak, devamsızlığın sebebi firma içinden mi ? firma dışından mı? kaynaklanmaktadır, verileri iyi analiz etmek gerekir.  Devamsızlık yönetimi verileri, aynı sektörde veya benzer boyuttaki diğer kuruluşlarla kıyaslamalar ve devamsızlığı azaltmaya yardımcı olmak için, uygulamaya koyduğu hükümleri geliştirmek için de kullanılır.

Devamsızlığı Yönetme, Katılım politikası yazma; şirketler devamsızlık yönetim politikası yazarak devamsızlığı azaltmada büyük başarı elde edebilir. Bu politikalar ile, gecikmiş olmanın, aşırı gecikme ve devamsızlık teşkil eden tanımlar açık olarak yazılmalıdır.

Net katılım beklentilerini belirleme, Burada önemli husus iletişimdir. Katılım politikasını işe alır almaz çalışanla paylaşılmalı ve katılım beklentisi belirlenmelidir. Bir çalışanın işe gelmemesi durumunda, bu durumun kuruluşa nasıl bildirilmesi gerektiği, özellikle çalışanın kime başvurması gerektiği işe alım sırasında bildirilmeli, aşırı devamsızlığın ne gibi sonuçlar doğuracağını anlatılmalıdır.

 İşe dönüş mülakatları, (devamsızlığın hemen ardından yapılan görüşmedir) devamsızlığı azaltmanın en etkili yolu olarak kabul edilir. Çalışanla, yöneticiler arasında erken bir diyalog başlatır ve durumun daha büyük bir sorun haline gelmeden önce hükümlerin uygulanmaya konmasını sağlar.

Esneklik sunmak: Çalışana çalıştıkları vardiyaları seçme imkanı vermek,   çalışana sahiplik ve kontrol hissi verir,

Çalışana güçlü bir amaç vermek; ne kadar kazandığı ile daha az ilgili olacaktır, iş hayatının kalitesine daha fazla önem verecektir.

İyi katılımı ödüllendirin; devamsızlığı olmayanlara ödül veya prim verilmesi katılımı teşvik eder.

Son olarak:

DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ YAZILIMI çalışanların devamsızlık maliyetini ; düşük, üretkenliği yüksek tutmaya yardımcı olur. Böyle bir program ; devamsızlığı ölçer ,izler ve hatta tahmin eder.

Alışılmış devamsızlıklar :   Bir şirketin refahı ve iş arkadaşları üzerinde en büyük olumsuz etkiye sahiptir, önüne geçilmezse kuruluş içinde yayılmaya başlar.

Devamsız iş günleri, bir şirketin karlılığı üzerinde derin bir finansal etkiye sahip olduğundan, aşırı devamsızlığı adil bir şekilde izlemek, azaltmak ve bunlara yanıt vermek için her büyüklükteki işletme için sağlam bir devamsızlık yönetimi stratejisi uygulamak gerekir.