Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Seri No:4

Sayın Üyelerimiz, Sektör Mensuplarımız,

29 Mart 2022 tarihinde 31793 sayılı Resmi Gazete kararı ile yayınlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) ile 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen “Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme” eki Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin İzahnamede Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından yapılan değişiklikler yürürlüğe konmuştur.

Gümrük Tarife Cetveli İzahatnamesi              – 29 Mart 2022 SALI (resmigazete.gov.tr)

Gümrük Tarife Cetveli İzahatnamesi (Ekler) – 20220329M1-1-1.pdf (resmigazete.gov.tr)

linklerinden söz konusu değişikliklere ulaşabileceğiniz bilgisini paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla,