Gıda Sektörü Penceresinden Kalite ve Ürün Deneyimi Seminerindeydik

28-29 Kasım 2022 tarihleri arasında Karma Grup organizasyonunda düzenlenen, paydaş Derneklerimizden Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) ve Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED)’ in de destek sağladığı, gıda sektöründe kalite ve ürün deneyiminin tüketicinin karar anına etkilerinin irdelendiği seminer paydaşlarındandık.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan Özhuy tarafından gerçekleştirilen sunumda gıda ambalajlarını seçerken dikkat edilmesi gereken parametreler, ürüne uygun mükemmel ambalajın endüstriyel ve tüketici boyutu ile sahip olması gereken fonksiyonları ve bu fonksiyonların tüketici deneyimine etkilerini katılımcılar ile paylaştık.

Standartlara uygun ambalaj seçimi, ambalaj-çevre ilişkisinin önemi ve tüketicinin karar anına etkilerini tüketici açısından irdelerken, tüketicinin çevre açısından da bilgilendirilmesi zorunluluğu üzerinde durduğumuz diğer önemli konulardı.

Derneğimizin üye yapısı, üyelerimizin kaliteye bakış açısı ve sektör tecrübelerini katılımcılar ile paylaştığımız seminerde üniversitelerimizin gıda bölümlerinden değerli akademisyenler, gıda sektörü firmalarının değerli mensupları; ürün tasarımından, tasarım sürecinin detaylarına, ürün ve kalite kültüründen, duyusal analiz ile ilgili temel bilgilendirmelere kadar geçen süreçte tüketici karar anını etkileyen konular detayları ile aktarıldı.

 • Yurtdışındaki araştırmalara göre tüketicilerin sadece % 8 inin mağazada araştırma yapıp satınalma kararını vermesi, geri kalan kısmın akıllı telefonlar ile araştırma yaptıktan sonra  %46 oranında mağazalara yönelmesi, satınalma kararını akıllı telefonlar ile veren ve satınalma aşamasına geçen tüketici sayısının oldukça fazla olması,
 • “Hem yeni ürün geliştirme aşamasında hem de ürünün üretilip tüketiciye ulaştırılmasında amaç; tüketicinin her defasında parasının karşılığını aldığı, sürekli mükemmele doğru geliştirilen, tüketiciye mükemmel bir deneyim yaşatan, sürdürülebilir ürünü yaratmaktır” mottosu,
 • Gıdada kalite algısının yönetimi sırasında piramitin her bölümünün dikkate alınması gerektiği gerçeği, reklam ve tanıtımlarda verilemeyen kalite algısının etiket ve ambalaj ile verilebileceği detayı, güven ve tutarlılığın gıdada ürün kalitesi kadar önemli bir kalite parametresi olduğu,
 • Gıda ambalajlarında tüketici tercihini etkileyen önemli parametrelerden birinin “müşterinin taleplerini karşılayacak en avantajlı maliyet, kalite ve sürdürülebilirlik kombinasyonu” olduğu,
 • Üretim verimliliğini arttırmak için akıllı üretim, daha güvenli ve daha çevreci kaynaklar için akıllı tesisler, standartlara uygunluk ve izlenebilirliği arttırmak için akıllı ürün güvenliği, karmaşıklığı yönetme ve lojistik maliyetleri düşürmek için akıllı tedarik zinciri alternatifleri,
 • Gıda ürünlerinde doğru ambalajlama ve etiketleme için uygulamaları bulunan etiket güvence sistemi,
 • Modern gıda güvenliği sistemi kurumu için önerilen önleyici yaklaşım, ortak sorumluluk, süreklilik, bilim temelli yaklaşım, yapılandırılmış risk analizi, entegre gıda kontrolü, proses kontrolüne dayalı sistemlerin ambalaj sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörler için aynı işlevi görecek yapıda olması,
 • Gıda sanitasyon sürecinde ürünün kalitesini etkileyen 10 faktör,
 • 1 ambalajın kullanımı ile ambalajın 11 katından daha fazla değerde enerjinin korunduğu gerçeği,
 • Ambalaj tüketim boyutunda geldiğimiz nokta dikkate alındığında gereksiz ambalaj kullanımı ile çevreye verdiğimiz zarar ve oluşan maliyet artışı,
 • Tek tip hammadden üretilen ambalaj kullanım trendlerinin arttığı,
 • Gıda ürün güvenliğinde kalite için kültürün önemi, insan, süreç, amaç ve proaktivite ana başlıklarının altında yer alan alt başlıkların oluşturduğu kültür ölçüm parametrelerinin sadece gıda sektörü değil, ambalaj sektörü ürün kalitesi içinde geçerli olduğu,
 • Gıda ürün deneyiminde tüketici satın alma kararını etkileyen önemli parametrelerden olan kokuyu ölçülebilir hale getiren ve uzun test süreçleri gerektirmeyen e-burun teknolojisi dikkatimize çeken başlıklardandı.

Seminer ile ilgili izlenimlerimize ek olarak basında yer alan haberlere ;

Gıda sektörü ambalajı yeniden keşfediyor – Nasıl Bir Ekonomi (ekonomim.com)

Gıda sektörü ambalajı yeniden keşfetti (dunya.com)