FESTO ve SEPA Teknik Personellerimizin Güçlenmesi İçin El Ele Veriyor

Sayın Üyelerimiz,

Sizlerin de hatırlayacağı gibi 2020 yılı başında, Covid19 öncesi üyelerimizin iş güvenliği risklerinin düşürülmesi, arızalardan kaynaklanan duruş sürelerinin azaltılması ve teknik problemlerden kaynaklanan tedarik zinciri problemlerinin azaltılması için Hidrolik Sistem Eğitimi ile teknik eğitim dizimizi başlatmak istemiş ancak Covid19 sebebi ile projemizi ertelemek durumunda kalmıştık.

Tedarik zincirinde en fazla belirsizlik yaratan halkalardan biri arızalardan kaynaklanan duruşlardır. Arıza kaynaklı duruşların en önemli sebebi ise arızanın ilk oluştuğu anda yapılan yanlış müdahaleler sebebi ile sorunun karmaşıklaşması, teknik personel yetkinliklerinin yeterli olmaması sebebi ile sorunun kaynağının bulunması sürecinde deneme yanılma yada ezber yöntemlerinin uygulanmasıdır. Bu karmaşa bir yandan verimlilikle elde edilen kazanımların azalmasına sebep olurken, diğer yandan hammadde, enerji, işgücü kaynağının israfına sebep olmaktadır. Hemen çözüm bulunamayan arızalar işletme içinde görev alan üretim, bakım, kalite, sevkiyat ve idari personelin iletişimlerini de zayıflatmaktadır. Pek çok işletmede yaşanabilecek bu problemin sebebi doğru yer, doğru zaman ve doğru insanlar ile sürdürülebilir eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilememesinden kaynaklanmaktadır.

“Eğitim, düşünmeden, sponstone bir şekilde sorunlara çözüm bulunmasını sağlar. Hatta sorun oluşmadan fark edip sorunun oluşmasını engellememizi sağladığı için fark yaratır.”

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak Covid19 sebebi ile ertelemek zorunda kaldığımız teknik personel yetkinliklerinin arttırılması konusunda Festo Didaktik ile yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Neden Festo Didaktik ?

Festo Didaktik tüm dünyada elde ettiği endüstriyel deneyimi 1965’ten bu yana eğitim ve öğretime aktarıyor, Türkiye dahil olmak üzere 61 ülkede ve 39 ayrı dilde teknik eğitimler veriyor ve Dünya çapında 2.000’den fazla üniversite ile yaptığı AR-GE ve innovasyon iş birlikleri ve eğitim faaliyetleri için yıllık cironun (3,1 Milyar €) %8′ ini ayırıyor. Bugüne kadar Türkiye’ de kurdukları 2.000’in üzerindeki eğitim seti ve araştırma laboratuarlarından her yıl binlerce kişi yararlanıyor. 1989 yılından bu yana Türkiye’ de 45.000’den fazla kişiye teknik eğitimler veren kurumun eğitim programlarına her yıl ortalama 5.000 üzerinde kişi kayıt yaptırıyor.

Eğitim içerikleri sektörümüzün ihtiyacı olan sorunlara cevap bulacak kadar çeşitli ve en önemlisi %70 oranında uygulamalı eğitimler olduğu için faydalı.

Programın Amacı Nedir ?

Festo Didaktik ile gerçekleştireceğimiz proje Üniversite – Sanayi İşbirliği projesi. Projede temel hareket noktamız; üye firmalarımıza teknik bilgi bazında sürdürülebilir bir eğitim sistemi kurgulamak için aracı olmak. Ana parametrelerimiz ;

 a. MUP Üniversite – Sanayi işbirliği programı kapsamında, teknik anlamda gerekli eğitimleri almış bir Bakım Lideri ile sürdürülebilir bir bakım eğitim programı yaratmak,

 b. Program dahilinde yürütülecek örnek proje ile bakım lideri olarak yetişecek personelinize proje yönetimi vizyonu kazandırmak,

 c. Bu vizyonun bakım liderinizin yönetiminde, teknisyen, usta ve makina operatörleri bazında genişlemesini sağlamak, firma kültürü haline getirilerek, personel sirkülasyonundan etkilenmeyecek bir sistemin yaratılmasına aracı olmak,

 d. Tüm bakım ve üretim personelinin arıza anında görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, yetki devri yapmaları gereken noktaların tespiti, iletişim kültürünün geliştirilmesine aracı olmaktır.

Programın Kapsamı Nedir ?

Programı 4 farklı şekilde yürütmemiz mümkün. .

  1. SEPA Mekatronik Uzmanlık Programı

Mekatronik, endüstrinin ürün ve süreçlerinin tasarım ve imalatında makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin gelişmiş bir sinerji içinde entegrasyonudur. Bu program
fabrikalarda bakım onarım/üretim bölümlerinde ya da makine imalatında tasarım konularında çalışan mühendislere yöneliktir. Program, mekatronik konusunda katılımcıları uzmanlık
seviyesine çıkarmayı hedefler. Bu program ayrıca farklı meslek dallarında olup otomasyon sistemlerine ilgi duyanlara mekatronik konularında ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandıracaktır.

Mekatronik Uzmanlık Programı, endüstrinin beklentileri dikkate alınarak tasarlanmıştır. Program katılımcılara gerekli olan teorik ve pratik bilgileri kazandırarak onların profesyonel yaşamda ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve yetkinliği sağlamaktadır. Program sonunda katılımcılardan kendi firmalarına katma değer sunacak gerçek bir proje yapmaları beklenecektir. Programı başarı ile tamamlayan katılımcılara işbirliği yapılan üniversite ve Festo imzalı Katılım Belgesi verilmektedir.

Eğitimin ana başlıkları ; Servo ve step motorlar, elektrik sürücüleri, Endüstri 4.0 ve robot temelleri, temel seviye hidrolik, pnömatik, Siemens PLC, ileri seviye pnömatik, enerji verimliliği ve  enerji tasarrufu, vb.

Program toplam 41 günlük eğitim programı olup,  hafta sonu cumartesi ve pazar günleri uygulanmaktadır.

2. SEPA Mekanik Programı

Eğitimin ana başlıkları ; temel seviye elektrik, hidrolik, elektrohidrolik, bakım ve arıza arama, makina ekipmanları ve mekanizmalar, temel teknik resim, imalat teknikleri, ensütriyel yağlama, rulman tekniği, bakım yönetimi, kestirimci bakım, temel seviye pnömatik,enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, vb.

Program toplam 33 günlük eğitim programıdır.

3. SEPA Elektronik Programı

Eğitimin ana başlıkları ; Servo ve step motorlar, elektrik sürücüleri, robot teknolojileri, Siemens PLC,temel, ileri, orta seviye pnömatik, temel seviye elektrik, bakım ve arıza arama, bakım yönetimi, kestirimci bakım, temel seviye pnömatik, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, vb.

Program toplam 37 günlük eğitim programıdır.

4. SEPA Üretim Operatörü Programı

Üretim operatörleri işletmelerde arızayı ilk fark eden birimdir. Makinanın sesinden, titreşiminden dahi sorunu anlayıp, müdahale edip, parça kırılması, uzun duruşları, üretim ve enerji kayıplarını önleyebilirler.

Eğitimin ana başlıkları ; Operatörlere yönelik temel seviye elektrik, hidrolik, elektrohidrolik, temel seviye makina ekipmanları, pnömatik, elektropnömatik, yalın üretim oyunu, vb.

Program toplam 8 günlük eğitim programıdır.

Tüm eğitimler FESTO tesislerinde düzenlenmekle birlikte firmalarımızın tercihi doğrultusunda firma içi eğitimlerde düzenlenebilecektir. Buradaki tek parametre en az 12 kişilik grupların oluşmasıdır. Eğitim kontenjanı 16 kişi ile sınırlıdır. Bu sayının aşılması halinde yeni bir grup oluşturulması gerekmektedir ve bu grubun eğitim ücreti yine aynı tutarda ödenmelidir.

Nasıl Hareket Edelim ?

SEPA olarak bu eğitim programının sürdürülebilir kılınması halinde iş güvenliği risklerinin, arıza ve arıza kaynaklı duruşların, kişiden ve zamandan bağımsız olarak azaltacağına, bölümler arası iletişimi iyileştireceğine inanıyoruz. Teori ile uygulamanın birleştirildiği ve öğrenmenin pratik yapma eşliğinde tamamlandığı ve öğrenme zamanı sunulan eğitimler amacına ulaşan eğitimlerdir.

Önerimiz ; eğitime harcanan tutarın geri dönüşünü ve sürdürülebilirliğini sağlamak açısından bir ekip lideri yetiştirilmesi, bu ekip liderinin firmaya bağlılığının sağlanması ve bu kültürün tüm teknik personel ve üretim operatörlerine aktarılması şeklindedir. Eğitim verimliliği dünden bugüne kazanılıp, maksimum verime ulaşacak bir konu olmadığı için uygulama, öğrenme ve mükemmelleşme fırsatı da yaratılacaktır.

Projede birkaç farklı adım atılarak ilerleyebiliriz.

  1. Eğitimi en az 12 kişi, en fazla 16 kişiyi tamamlayarak kendi bünyesinde almak isteyen firmalarımız için eğitim içeriğini kendi ihtiyaçlarına göre belirleyebileceği bir model ile ilerleriz.  Hafta içi, hafta sonu ve hatta gece vardiyalarında eğitim düzenlenebilir.
  2. Ortak eğitim opsiyonunu seçen firmalarımız ile ihtiyaç analizi yaparak fayda sağlayacak ortak konuları belirler, eğitimleri planlar ve süreci hızla başlatırız. Katılımcı sayısını maksimum 16 kişiye tamamlamamız halinde tüm firmalarımıza düşen birim maliyeti de azaltmış oluruz.
  3. Daha mükemmel ve hızlı adımlar için SEPA üyelerine özel indirimler ile FESTO’ nun farklı eğitim modellerini araştırabiliriz. Örneğin ; MUP eğitiminin belli aşamasında üretim operatörlerine verilecek eğitim ile bakım personellerinin rahatlaması ve gelecek yaz yoğun döneminde bakım süreçlerinin verimliliğinin arttırılması tavsiye ettiğimiz eğitimlerdendir.

Projeye detayları ve adımları ile ilgili bilgi talep eden, eğitimlerden SEPA’ ya özel fiyatlar ile yararlanmak isteyen üyelerimizin  0534 501 48 01 numaralı telefon yada info@sepa.org.tr mail adresimizden Genel Sekreterliğimiz ile bağlantıya geçmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,