Döngüsel Ekonomi Ama Nasıl ?

Döngüsel Ekonomi

En sade anlamı ile; sektörel bazda üretilen ürünlerin atıklarının yine aynı sektör içinde kullanılması, değerlendirilmesi ve ürün yaşam döngüsünün arttırılması anlamına gelen Döngüsel Ekonomi kavramı günümüzün en gözde kavramlarından. Avrupa ülkelerinde bu alanda pek çok sektörde devam eden ve yol kat edilen çalışmalar Türkiye’ de de hızla gelişmeye devam ediyor.

Her alanda olduğu gibi döngüsel ekonomi alanında ana sorun; hangi yöntemin hem gelecek, hem de mevcut sistem yapısı için daha uygun olduğu yönünde karar vermek, stratejileri, atılacak adımları belirlemek ama en zoru alışılmış yöntemlere, bu yöntemlerin yarattığı ekonomik kurgulara zarar vermeden, kazan-kazan ilkesi ile yeni dönemi inşa edebilmek.

Sert Plastik Ambalaj Sektörü olarak atıklarımızın kapalı döngüde tekrar sektörümüze dönmesi ve değerlendirmesi konusunda paydaşlarımıza göre daha geride kalıyoruz. Geri dönüştürülmüş PET ambalajlarda atık toplama oranı yüksek seviyelerde olmasına rağmen geri dönüşüm sürecindeki kayıplar ve geri dönüştürülmüş hammaddenin ambalaj harici sektörlerde kullanılması sektörün döngüselliğini negatif yönde etkiyor. sert plastik ambalaj üreticileri olarak geri dönüştürülmüş hammadde kullanımına uygun tasarım, teknolojik alt yapı ile ilgili gelişim çalışmalarımız, daha fazla geri dönüştürülmüş hammadde kullanarak üretim yapma konusunda kararlı adımlar atmamıza rağmen, döngüsel ekonominin kapalı sistem kurgulanmasındaki zorluklar sebebi ile geri dönüştürülmüş hammadde tedariğinde kırılmalar ile karşı karşıyayız. Kapalı döngü değerlendirilebilen geri dönüştürülmüş PET oranı %7 iken, tekstil sektöründe değerlendirilen geri dönüştürülmüş PET oranı %32 seviyelerinde.

Bu bağlamdan bakıldığında; döngüsel ekonomi ilkeleri tüm sektörler bazında kapalı döngü olarak izlenecek ise geri dönüşüm sektörü paydaşlarının çalışma prensiplerinde ve teknolojisinde farklılaşmaya  ihtiyaç duyulacaktır. Ambalaj kullanıcısı, ambalaj üreticisi ve geri dönüşüm sektörü paydaşlarının ana parametreleri kanunlar ile belirlenmiş, AB normlarına uygun ve sözleşmeye dayalı işbirlikleri ile sert plastik ambalaj sektörü başta olmak üzere tüm plastik ve ambalaj sektörlerinde  döngüsellik oranlarının arttırılması mümkündür.

Paydaşların ve sorumluların belirlendiği yapılar ile daha hızlı gelişim ve kısa sürede mükemmele ulaşımın mümkün olduğuna inanıyor, Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği ve üyeleri olarak bu çalışmalarda aktif rol almaktan ve iyi uygulama örneklerinin paydaşı olmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

 

Sıradaki Haber  ”Sert Plastik Ambalaj Sektöründe Gelecek Etkinlikler “