Depozito Sistemi (Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin) Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar – 29/06/2020

GEKAP kapsamına giren ürünler ile ilgili depozito muafiyetinden yararlanacak üyelerimizin, 29/06/2020 tarihinde yayınlanan “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasları” incelemesini tavsiye ediyoruz. Söz konusu usul ve esaslara göre depozito uygulamasından yararlanılabilmesi için “depozito sistemine tabi tutulan ambalajların üzerinde veya etiketlerinde açıkça görünür, okunaklı, kolay silinmeyen ve bozulmayan şekilde “Depozitoludur” ibaresinin bulunması, depozitolu olarak piyasaya arz edilen ambalajlarda, piyasaya ürün süren tarafından bu sisteme özgü EAN-GTIN kodu kullanılması gerekmektedir. Madde 11, h bendine göre “Depozito uygulamasına tabi tutulmuş bir ambalajın üzerinde veya etiketinde “Depozitoludur” ifadesi bulunmuyor ve/veya silinmiş ise, bu ambalajlar için bu usul ve esaslar kapsamında depozito bedeli uygulanması veya iadesi gerçekleştirilmez.” hükmü bulunmaktadır.

Üyelerimizin beyan yükümlülüğü başladığında, depozito sistemine dahil olacak ürünleri için bu hususa özellikle dikkat etmesini tavsiye ediyoruz.

Konu ile ilgili diğer detaylar şöyle ;

Yeniden kullanılabilir ambalajların belirli bir sistem dâhilinde geri alınarak yeniden/tekrar kullanımının sağlanmasına yönelik yürütülecek depozito uygulamalarına ilişkin “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmıştır.

Yapılan düzenleme kapsamında; yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar ile piyasaya ürün sunan firmalar tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden depozito planı hazırlanıp sunulacak, Bakanlıkça uygun bulunması durumunda bu plana kod numarası tahsis edilecek ve uygulama plan doğrultusunda yürütülecektir.

2019 yılında piyasaya sürdüğü yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca depozito sistemini uygulayan ve uygulamalarını aynı kapsam ve içerik ile 2020 yılında da devam ettirmekte olan işletmelerce hazırlanan ve Bakanlığımızca uygun bulunan planlar, mevcut depozito uygulamalarının devamı niteliğinde kabul edilerek uygulama başlangıç tarihleri 1/1/2020 olarak belirlenecektir. Geri Kazanım Katılım Payı uygulamalarından önce depozito sistemini uygulamayan piyasaya sürenler için ise depozito planlarının Bakanlığımızca onaylandığı tarih esas alınarak geri kazanım katılım payı uygulamaları ile ilişkilendirilecektir.

Usul ve Esaslarda belirlenen depozito yöntemi ile satışa sunulan yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 2’nci maddesi gereği geri kazanım katılım payı ödemesi yapılmayacaktır.

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.