Deneyim En İyi Öğretmendir !

Sürekli değişen dünyada gelişimi zorlayan etmenlerden en önemlisi yetişmiş insan gücü kalitesi ve eğitimin güncelliğinin sağlanması. “Sanayi – Üniversite İşbirlikleri”, “Meslek Liselerine” yönelik çalışmalar hep bu ihtiyaç çerçevesinde şekilleniyor.
“Eğitimin paydaşları ile sanayinin paydaşlarını farklı farklı zamanlarda, farklı farklı ortamlarda bir araya getirmek sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında yeterli oluyor mu ?” sorusunu sıklıkla sormak ve cevaplarını detaylı analiz etmek gerekiyor. Son yıllarda “yaparak öğrenme” konusunda son derece başarılı uygulamalar gerçekleştiriyor. General Electric tarafından kurulan “Üretim Eğitim Atölyesi” bu çalışmaların örneklerinden. Öğrenciler bu atölyede tam zamanlı olarak kullandıkları montaj hattında matematik ve fen becerilerini kullanırken, mühendislik ve üretim kavramlarını tam olarak öğrenebiliyorlar. IndustryWeek’ te yayınlanan haber detayları için lütfen tıklayın.