Daha Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Denge Arayışı

Sürdürülebilirlik; insanlığın, doğanın gelecek nesillerin gereksinimlerine yanıt verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip olmasıdır.

1987 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonunun (World Commission on Environment and Development) ‘Ortak Geleceğimiz’ (Our Common Future) raporu ile literatüre kazandırdığı sürdürülebilirlik denildiğinde akla ilk çevrenin korunması gelse de, bu kavram ekonomik , ekolojik ve toplumsal kavramlar olarak 3 ayrı bileşeni bir arada bulundurur

Birbirine bağlı ve biri olmadan diğeri olmayan bu 3 boyutun denge içinde olması Sürdürülebilir Kalkınmanın anahtarıdır.

  • Çevresel Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilirliğin çevre ile ilgili ana yönü, insan kullanımının olumsuz etkileri nedeniyle doğal kaynakların, yeryüzünün ve ekosistemlerin sınırlı taşıma kapasitesinin korunmasını kapsamaktadır. Temiz hava ve temiz su hakkı insanlığın en önemli hakkı olup, bu hakkın layığı ile sağlanamaması pekçok hastalık ve toplumsal sağlık risklerini beraberinde getirmektedir. Otizm, Covid19, tifo benzeri sağlık sorunları temiz hava ve temiz suya ulaşamamadan kaynaklı sorunlardır. Bundan 100 yıl önce Dünya insanlarının bir benzerini yaşadığı Covid19 çevresel sürdürülememenin ekonomik sürdürülebilirliğe etkilerini çok net gözler önüne sermektedir.

Bu gibi durumlarda aşırı su tüketimi ise bugün Dünyanın pekçok noktasında yaşanan su krizinin, kanal sularının çekilmesi ile ticaret yapılamamasının sebebidir. Yani çevresel konularda denge kurulamaması ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği etkilemektedir. İklim krizi ile mücadele etmenin, karbon salınımı ve su ayak izini düşürme çalışmalarının temelinde bu etkiler yatmaktadır.

  • Ekonomik Sürdürülebilirlik: Ekonomik sürdürülebilirlik, uluslararası piyasalarla rekabet edebilen, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayan, yaşam kalitesini yükseltici uygulamaların ele alındığı bakış açısını ifade etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından olan ekonomik sürdürülebilirlik çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği yakından ilgilendiren, sürdürülebilir kalkınmayı direk etkileyen, en önemli etmendir.

Pekçok gelişmekte olan ülke için lüks ve ekstra maliyet olarak kabul edilen kalite kavramı sorunların kökten çözümü, kalitesizlik maliyetlerinin ve yeniden işleme süreçlerinin oluşmamasını sağladığı için ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik için önemlidir.

Bunun en güzel örneği, iklim krizinin yoğun etkilerinin yaşandığı bölgelerde süregelen ve çeşitli sebepler ile çözülmeyen alt yapı problemlerinin giderilmemesi sebebi ile yaşanan sel ve su baskınlarıdır. Trafik kazalarında bakımsız araçların kullanılması, eğitim yetersizlikleri, kurallara uyulmaması beraberinde ciddi toplumsal travmalar, ekonomik yük ve çevresel sorunlar getirmektedir. En üzücü olan bunun sadece sosyal sürdürülebilirlik bakış açısı kazanılmamasından kaynaklanması ve oluşan ciddi sorunların ve maliyetlerin çözümünün bu derece basit görünmesine rağmen çözülememesidir.

  • Sosyal Sürdürülebilirlik: Sosyal sürdürülebilirlik ise kuşakların kendi içindeki ve kuşaklar arasındaki adaletin sağlanması ile ilgilidir. Sürekli gelişen teknoloji sebebi ile toplumların ve bireylerin eski alışkanlık ve kültürlerini dejenerasyon olmadan güncelleyebilmesi hem çevresel, hem sosyal, hem de ekonomik açıdan gelişmenin devam etmesi için önemlidir. Kadın, erkek eşitliği, eşit işe eşit maaş, eşitsizliklerin azaltılması,  eğitim alanında güncel teknolojilerin takip edilmesi, toplumsal kuralların uygulanması ve/veya güncel ihtiyaçlar çerçevesinde yenilenmesi, hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik için bugün dünden daha önemlidir.

Döngüsel ekonomiye ulaşabilmek için sadece ekonomik alanda değil, bu 3 alanda da dengeyi kurmak ve sürdürülebilir yapmak gerekmektedir. Tüm bireyler ve kurumlar olarak çevre, ekonomi ve sosyal alanda dengeyi kurarak yaşamayı başardığımızda daha sürdürülebilir bir Dünyada, huzurla, daha az çaba, sorun ve travma ile yaşamamız, iklim krizini dengelememiz mümkün olabilecektir.

Bu bakış açısı ile Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri olarak tüm canlılar için gerekli olan  ;

  • Gıda ve suyun sürdürülebilirliği,
  • Hijyen, temizlik ve sağlık kimyasalları ile canlı sağlığının sürdürülebilirliği,
  • Geri dönüşüm sektörünü destekleyerek çevre, ekonomi ve sosyal sürdürülebilirlik

için üretmeye devam ediyor, tüm sektörleri ve bireyleri sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde sorumlu üretime ve tüketime davet ediyoruz.

Sürdürülebilir anlamda gelişimin ve mutluluğun aşırılıklarla ilgisi yok !