Vardiyalı Çalışma Düzeninde – COVID19

Her sistemde olduğu gibi Covid19 ile mücadelede de adımlar ;

Dikkat edilmesi gereken ana parametrelerin belirlenmesi,
Sorun oluşturabilecek durumların analiz edilmesi,
Mevcut sorunlara sistemin paydaşları tarafından kalıcı, yaratıcı çözümlerle yaklaşılması olmalıdır.

COVID19 ile mücadelede iki ana parametre bulunmaktadır ;
El, yüz ve ağız bölgesi hijyenine özen gösterilmesi,
Sosyal mesafeye dikkat edilmesi,

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak sektör mensuplarımıza özellikle vardiya değişim süreçlerindeki işleyişi gözlemlemeleri ve iki ana parametre çerçevesinde kritik noktaları tespit edip, kalıcı, çalışan sağlığını riske atmayan önlemler geliştirilmelerini tavsiye ediyoruz.

Önerilerimiz ise şöyle ;

Özellikle vardiya başlangıcı ve sonlarında el temizliği ve hijyen kurallarına hassasiyet göstermek,
Vardiya değişimi sırasında iki vardiya arasında aşırı etkileşimi azaltmak,

  • İşçi ana girişinde yoğunluk sebebi ile birikmeleri engellemek,
  • Kart basma cihazlarına parmak basmak yerine, kart kullanmak,
  • Evlerine gidecek personelin virüsle karşılaşma ihtimalini azaltmak üzere iki vardiya arasında servisin etkin temizlenmesini sağlamak,
  • Mola, soyunma odaları gibi odaları Covid19 önlemleri çerçevesinde gözden geçirmek, gerekli önlemleri almak,
  • Vardiya değişimlerinde kapı tokmakları, elektrik düğmelerinin düzenli olarak temizlemesini, mümkünse daha az kullanılmasını sağlayıcı önlemler almak, mümkünse sensörlü aydınlatma ve musluk ekipmanlarına geçiş yapmak,
  • Çalışma alanlarının düzenli olarak temizlenmesi (temizlik ekibi günde iki kez kapı tokmakları, telefonlar, aletler, ekipman kontrolleri, klavyeler temizler ve ışık anahtarları).

Kargocular, teslimat yapan kişileri ve sürücüleri daha etkin yönetmek,

  • Araç sürücülerinin kullandıkları tuvaletler ile çalışan personelin tuvaletlerini ayırmak.
  • Bu kişilerin tesise girişlerinde el, yüz hijyeni kurallarına uymasını sağlamak, kontrol mekanizması kurmak,

Vardiyalı çalışma düzeninde bu önlemlerin uygulanmasını garanti altına almak,
Sosyal izolasyonu çalışan huzurunu bozacak şekilde aşırıya taşımamak, uyulması gereken kuralları çalışanlara ruh sağlığını ve çalışma düzenini bozmayacak şekilde aktarmak,
Şirket içi çalışma düzenini aşırı değiştirmek çalışanlar arasında ötekileştirmeye sebep olabileceği için bu dengeyi korumaya dikkat etmek,
Hijyen amaçlı aşırı kimyasal kullanımının bazı çalışanlar için uzun sürede yaratabileceği riskleri, personelinizde alerji öyküsü bulunup bulunmadığını dikkate almak,