Bakım faaliyetlerinin kalitesi, bir fabrikanın verimliliğini %5—%20 oranında etkileyebilir.

Plastik Ambalaj üretimi gibi makine yoğun sektörlerde; kötü bakım, makinaya uygun olmayan hatalı yağ seçimi ve bu konudaki yetersiz eğitim fabrika verimliliği, plansız duruş sürelerinin artması, ürün kalitesi ve karlılık üzerine ciddi yan etkiler yaratmaktadır. Shell Madeni Yağlar ve Alpla Hırvatistan’ ın plastik enjeksiyon fabrikasında yürütülen projenin detayları madeni yağ seçimi, verimlilik, karlılık ilişkisi için güzel bir örnek oluşturuyor. Söz konusu uygulama ile ilgili detaylara şu linkten ulaşılabilir.