Avrupa Yeşil Mutabakatı Görüş Talebi – 06/08/2020

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi tarafından Derneğimize ulaşan bilgilendirme şöyledir ;

Avrupa Birliği tarafından Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2021 yılının 2. çeyreğine kadar, 94/62/EC sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği başta olmak üzere, ambalajlama ve ambalaj atıklarının önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında mevcut gerekliliklerin gözden geçirilmesi sürecinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Bu sürece ilişkin olarak; ambalaj tasarımlarının geri dönüşümü destekleyecek şekilde geliştirilmesi, ambalajlamada geri dönüştürülmüş içerik kullanımının artırılması, aşırı ambalaj kullanımının düzenlenmesi ve ambalaj atıklarının azaltılması hususlarında çalışmalar yapılacağı, ilgili mevzuatın gözden geçirileceği ifade edilmektedir.

Konuya, 6 Ağustos 2020 tarihine kadar görüş verilebilmesi mümkün olup görüş bildirim ekranına https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Reviewof-the-requirements-for-packaging-and-feasibility-of-measures-to-prevent-packaging-waste; internet adresinden ulaşılabilmektedir.

SEPA Görüşü ;

Avrupa Birliği tarafından uygulamaya konulan tüm regülasyonlar ülkemizde faaliyet gösteren firmaları dolaylı yada doğrudan etkilediği için tüm sektör mensuplarımızı söz konusu mütabakatı incelemeye ve görüşlerini yukarıda yer alan link aracılığı ile bildirmeye davet ediyoruz.