Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Sayın Üyelerimiz,

Sıfır atık yönetmeliği değişikliğiyle yapılan düzenlemelerin uygulanmasına yönelik teknik usuller 31/12/2021 tarihli ve 2595501 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanan “Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar” ile düzenlenmiştir.

Yayımlanan usul esaslar ile sıfır atığın yaygınlaştırılması, israfın önlenmesi, tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık gibi malzemeler ile pipet ve ıslak mendil kullanımının azaltılması, kargo ve mesafeli satışlarda gereğinden fazla ambalaj kullanımının engellenmesi, plastik kullanımının azaltılması, gıda ve tekstil atıklarının önlenmesine ilişkin tedbirler, toptancı hallerinde ve pazar yerlerinde oluşan gıda atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesini sağlamak amacıyla biyobozunur atıklar için ayrı biriktirme ekipmanı yerleştirilmesi zorunluluğu, site, apartman ve villa tipi müstakil konutlar tarafından geri kazanılabilir atıklar için ayrı ekipman bulundurulması ile sıfır atık sisteminin en önemli unsurlarından olan vatandaşların atıklarını bırakabilecekleri “atık getirme merkezleri”nin teknik özelliklerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bir yandan ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüştürülmüş malzeme kalitesinin arttırılması açısından anlamlı olan bu düzenlemenin, diğer yandan belli başlı ambalaj ürünlerinin kullanımının azaltılmasına sebep olacağı dikkate alınmalı ve söz konusu uygulamanın sektörümüzü olumlu yada olumsuz etkileyecek yanları incelenmeli ve gerekli aksiyonlar gerçekleştirilmelidir.

“Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar”a buradan ulaşılabilir.

Saygılarımızla,