ASÜD SEPA Sanal Etkinliğinin II

ASÜD SEPA Sanal Etkinliğinin II, “Süt gelişim, Ambalaj sağlıktır” sloganı ile Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, “Ambalajlı Süt Ürünleri Üretiminde Sert Plastik Ambalajlar” konulu online etkinliğimizin ikinci oturumu, her iki sektör temsilcisi firmaların katılımı ile 21 Ekim 2020 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

IML ambalajlar, folyo, palet ve kasa ambalaj gruplarının irdelendiği ilk etkinliğin devamı niteliğindeki etkinlikte; süt ürünleri sektörü paydaşlarının beklentilerini, termoform ambalajlar, şişirme ambalajlar ve kapak kategorilerindeki ambalajlar ile ilgili yenilikleri ve maliyet düşürme önerilerini dinleme fırsatı bulduk.

Süt ve Süt Ürünleri Sanayicilerimiz Beklentilerini ;

Ambalaj ARGE çalışmalarının minimum maliyet ile yoğunlaştırılması, farklılaştırılmış hammadde kullanımı ile maliyet optimizasyonu, geri dönüşüm ve depozito sistemi paralelinde karbon emisyonu ve çevre sorunları ile mücadele, tedarik zincirinin pek çok alanında optimizasyon, Covid19 sürecinde steril ambalaj kavramının yaygınlaşmaya başlaması, e-ticaretin gelişimi paralelinde akıllı ambalajların önemi, kur artışlarının gıda ambalajlarına yansımasının minimize edilmesi ve alt başlıkları şeklinde özetlediler.

Sert Plastik Ambalaj Sanayicilerimiz ise ;

2019 yılında 6.600.000 Ton plastik hammadde ithal eden ve yüksek oranda dışa bağımlı ve kur riski taşımamıza rağmen, dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak her türlü ARGE ve inovasyon çalışmasına hazır olduğumuzu, gerek sektörel yetişmiş işgücü kapasitemiz, gerek makine parkuru, gerekse teknoloji olarak bu çalışmalar konusunda firma alt yapılarımızın mevcut olduğunu iletirken, ARGE çalışmalarında etkili ve verimli sonuç elde edilmesi için gerekli uğraşı ve mali desteğin önemine değindi. ARGE yükünün paylaşılması halinde sektörümüzün bu çalışmalar konusundaki istekliliği dile getirildi.

Sanayicilerimizin değindiği hususlar, Türkiye’ de ARGE çalışmalarının neden bu derece sınırlı olduğunun da  alt başlıklarını aktarıyor. “Düşük maliyeti” odağına alan tedarik zinciri yapısı ile ARGE maliyetlerini ne ölçüde karşılayabiliriz ve ne ölçüde inovatif olabiliriz sorusunu daha fazla irdelememiz ve bu alana nasıl daha fazla kaynak ve zaman ayırırız üzerine düşünmemiz ve aksiyona geçmemiz gerekiyor.

Firmaların gelişmişlik düzeyleri ile ARGE faaliyetleri arasındaki korelasyonu da bu gerekliliği gözler önüne seriyor.

Günlük rutin ve mevcut yapının devamlılığı için de ciddi ipuçları içeren ASÜD SEPA Sanal Etkinliğinin II’ de , ARGE ve İnovasyon çalışmalarını arttırmak için Ambalajlı Süt ve Süt Üreticileri Derneği (ASÜD) üyeleri ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) üyeleri olarak ortak hareket etme kararı alınması en önemli kazanımlardan biriydi.

SEPA Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Kınacı’ nın da belirttiği gibi ; Dışa bağımlılığı ancak “Yerli ve Milli olarak yenebiliriz. Bu da ancak İLİM le olur, İlim yaratıcı aklın kaynağıdır”.

Etkinliğin ilk oturumu ile ilgili detaylara şu linkten ulaşabilirsiniz.