Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Güncellendi 26/06/2021

Sayın Üyelerimiz ve Sektör Mensuplarımız,

Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği 26 Haziran 2021 tarih ve 31523 Sayılı Resmi Gazete kararı ile revize edilmiştir. Söz konusu revizyon kapsamında ambalaj atıklarının enerji kaynağı olarak geri kazanımının son tercih olması gerekliliği, Çevre Ajansına kayıt olunması, depozito yönetim sistemi kapsamında piyasaya sürülmesi zorunlu ambalajlar ile ilgili detaylar, ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri, ambalajın üretimine ve piyasaya arzına ilişkin hükümler, ambalaj işaretlemesine ilişkin detaylar, geri dönüşüm ve geri kazanım hedefleri, Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa yapılacak bildirimler ile ilgili detaylar, piyasaya süren işletmelerin ambalaj atıkları yönetimi konusundaki yükümlülükleri ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Şu konuların sektör mensuplarımız tarafından özellikle dikkate alınmasını rica ediyoruz ;

Piyasaya sürenlerce, 1/1/2020 tarihinden sonra piyasaya sürülen ambalajlar için 31/12/2019 tarihli ve 30995 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (GEKAP) kapsamında getirilen yükümlülüklerin yerine getirileceği, 1/1/2020 tarihinden önce piyasaya sürülmüş ambalajlara ilişkin işlemler Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceği,

Ambalajların, yeniden kullanıma ve/veya geri kazanıma en uygun ve/veya bertaraf aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanması ve üretilmesi ambalaj üreticilerinin sorumluluğundadır,

Ambalaj üreticilerinin, ambalajda veya ambalaj bileşenlerinde bulunan kurşun, kadmiyum, cıva ve artı altı değerlikli krom konsantrasyonlarının toplamının 100 ppm’i aşmamasını sağlamak zorundadır.

Yönetmelik kapsamında yer alan detaylara Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla,