2023 Yılı Sert Plastik Ambalaj Sektörü İhracat Rakamları

Dış Ticaret İstatistiki veri tabanına göre Sert Plastik Ambalaj Sektörü 2023 yılında 2,58 milyar $ ihracat gerçekleştirdi.

Bu ihracat rakamının miktar ve tutar bazında dağılımı incelendiğinde miktar ve tutar bazında en yüksek ihracatın 3920 ürün grubunda gerçekleştiği, 3923 ve 3921 ürün grubundaki GTIP lerin bu ürün grubunu takip ettiği gözlenmektedir. Birim değer bazında ise en yüksek değerli ihraç grubu 3.22 $/kg ile 3921 ürün grubu olup bu grubu 2,88 $/Kg ile 3920, 2,79 $/Kg ile 3923 ürün grubu izlemektedir.

Ürün bazında 2023 yılı ihracat miktar ve tutarlarını inceleyebileceğiniz linkler aşağıda dikkatinize sunulmuş olup, ilgili tablolarda dikkat çeken en önemli ayrıntı nerede ise tüm ürünlerde ithalat rakamlarının artışıdır. 2023 yılında yaşadığımız deprem sebebi ile oluşan iç talep ihtiyacı ve sonrasında gelişen tedarik zinciri alışkanlıklarının değişiminin etkisi ile oluştuğunu düşündüğümüz bu durum ile ilgili firmalarımızın dikkatini çekiyor 2024 yılında üyelerimizin ve sektörümüzün ihracat alanında gelişimi konusunda Derneğimizden beklentilerinizin tarafımıza iletilmesini rica ediyoruz.

3920 GTIP Ürün Grubu 2023 Yılı İhracat Analizi  

3921 & 3923 GTIP Ürün Grubu 2023 Yılı  İhracat Analizi