Sert Plastik Ambalaj Sektörü 2020 Yılı İhracat Raporu

Sayın Üyelerimiz ve Sektör Mensuplarımız,

Covid19 gölgesinde geçen 2020 yılı pek çok sektör için olduğu gibi Sert Plastik Ambalaj Sektörü içinde bilinmezlikler, düzen arayışı ve değişimi beraberinde getirdi. Sağlık endişelerini bir kenara bırakan ve Covid19 sürecinde bile 7/24 çalışan sektörümüz 2020 yılında değişimlere hızlı adaptasyon yeteneği sergileyerek Kasım ayı sonuna kadar gelişimini sürdürdü ve paydaşı olduğu sektörlerde sert plastik ambalaj tedarik zincirini kırmadan hizmet vermeye devam etti.

Covid19 sürecine tüm personelimizin güvenliğini ön plana alarak adapte olmayı başaran sektörümüz malesef tüm plastik sektörünün yumuşak karnı olan ve zaman zaman sektörümüzü etkisi altına alan Petrokimya Tedarik Zinciri ve navlun maliyetlerinde yaşanan dalgalanmalar sebebi ile sert plastik ambalaj ihracatında yakaladığı ivmeyi Kasım 2020 itibari ile korumayı başaramadı ve 2020 yılı ihracat rakamı gerçekleşmesi 2019 yılı ihracat rakamının %4,36 altında kaldı. Bir anlamda 100 yılda bir yaşanan bir salgın sektörümüzü etkilememişken, sürekli dile getirdiğimiz, konuştuğumuz, toplantılarımızın ana maddelerinden birini oluşturan hammaddede dışa bağımlık sorunumuz tüm sektörümüzü etkiledi. Deyim yerinde ise bile bile, göre göre…..

Değişim ve karmaşa dönemlerinde yaşanan problemler genelde en zayıf halkayı zorlar. Kasım 2020′ de Türkiye’ nin lojistik ağında karayolu ve denizyolu taşımacılığında kuvvetli olmasının, demiryolu taşımacılığındaki zayıflığımızın negatif etkilerini silemediğini gözler önüne serdi. Petrokimya sektöründe %85 gibi yüksek oranda dışa bağımlılık ise sadece ihracat kapasitesini etkilemekle kalmadı aynı zamanda iç piyasadaki ürün fiyatlarının hızlı artışını da beraberinde getirdi. Her dengesizlik, denge arayışından ortaya çıkar mantığı ile bakıp sürece adapte olmaya çalışırken, zayıf halkaların bir an önce kuvvetlendirilmesi konusunda da adım atmak gerekiyor.

2020 yılını genel çerçevede gözden geçirdiğimizde ve 2021 yılı ilk 3 aylık değişimini incelediğimizde Covid19′ un Dünya’ yı kolay kolay rahat bırakmayacağı duygusuna kapılıyoruz. Dünya insanları olarak salgınlar ile global olarak başa çıkamamak pek çok alanda olduğu gibi tedarik zincirinin de kendi içine kapanmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle yüksek oranda dışa bağımlı olduğumuz ürünlerde riski dağıtmak, kalıcı çözümler yaratmak konusunda eskisinden daha hızlı ve kararlı olmamız gerektiğinin altını kalın çizgiler ile çizmek istiyoruz.

Sert Plastik Ambalaj Sektörü 2019 – 2020 İhracat analizinin yer aldığı ekteki raporu siz sektör mensuplarımızın dikkatine sunarken, 2021 yılında sektörümüzün kuvvetli yönlerindense zayıf yönlerine odaklanan akılcı stratejilere yer verilmesinin, farklı ülkelerde farklı önlemlerin gündeme gelmesi ve her ülkenin dinamiklerini dikkate alınarak ihracat pastasının dengeli dağıtılması gerektiğini, tüm yumurtaların aynı sepete konmasının belirsizliklerin etkisini arttıracağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu strateji, belirsizlik dönemlerinde liderlerin aldığı kararlar sonucu, sektörümüzün ani dalgalanmalar yaşamadan performansını geliştirmesi noktasında kilit anahtarlardan biridir.

Plastik ambalajın, hijyen ve sağlık açısından ne derece önemli olduğunu anlatmamıza vesile olan Covid19, demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi ve petrokimya sektörü yurtdışı bağımlılığını azaltılması noktasında da fayda sağlayacaktır.

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak 2021 yılı çalışmalarımızı Türkiye’ nin karbon nötr olma yolundaki çalışmalarına katkı sağlama, hammadde de dışa bağımlılığı azaltma, kaliteli ve standartlara uygun geri dönüştürülmüş hammadde tedariği konusunda alternatifleri çoğaltma noktasında yapılandırmaya devam edecek, üyelerimizden gelen bildirim ve talepler doğrultusunda çalışmalarımızı yönlendireceğiz.

Tüm olumsuzluklara rağmen, Covid19 dışında yaşadığımız tüm engelleri sürekli yaşamaya alışkın bir sektör olduğumuz bilinci ile 2021 yılında da üyelerimizin pek çok alanda başarılarını izlemeye devam edeceğimize yürekten inanıyoruz.

Saygılarımızla,

Mustafa Kınacı
Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ekler:
Sert Plastik Ambalaj Sektörü 2020 Yılı İhracat Raporu
Sert Plastik Ambalaj Sektörü 2020 Yılı İhracat Raporu