Plastiği Yeniden Şekillendirmek

Sayın Üyelerimiz,

Plastics Europe tarafından hazırlanan “Plastikleri Yeniden Şekillendirmek: Avrupa’da Döngüsel, İklim Nötr Bir Sisteme Giden Yollar” başlıklı rapor politika yapıcılara, endüstri yöneticilerine, yatırımcılara ve sivil toplum liderlerine, sistemi anlamaya ve döngüsel bir Avrupa plastik sistemine doğru oldukça tartışmalı ve karmaşık bir arazide gezinmeye çalışırken rehberlik etmeye yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır.

Rapor; Avrupa Plastik sisteminde bir paradigma değişimi için kanıta dayalı bir yol haritası sunmaktadır. Plastik konusundaki mevcut yapıyı pozitife çevirmek için geliştirilen yaklaşımı takiben, Avrupa’daki sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken plastik döngüselliği elde etmek için altı olası senaryo için ekonomik, çevresel ve sosyal göstergeleri ölçer. Kamu politikası, sivil toplum ve endüstriden 13 üst düzey liderden oluşan Yönlendirme Komitesi ve çalışmanın bilimsel doğruluğunu sağlayan 10 uzmanın katkısı ile hazırlanan rapora SYSTEMIQ-ReShapingPlastics-April2022.pdf (plasticseurope.org) linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,