Yeşil Mütabakat Eylem Planını Destekliyoruz, Çünkü …

Sayın Üyelerimiz,

Yeşil Mütabakat nedir ? Ne değildir ? Çalışmaların kapsamı ne olacak ? Bizleri neler bekliyor ? tartışmalarının çerçevesi  16 Temmuz 2021 tarih ve 31543 sayılı Resmi Gazete kararı ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mütabakat Eylem Planı ile belirlendi. Bayram öncesi tüm sektörlerin gündeminde olan plan ile Yeşil Mütabakat çalışmaları kapsamında Türkiye tarafından yapılacak çalışmaların yol haritası genel çerçevesi ile açıklanmış oldu.

Kimileri için bir nevi ticari gereklilik olarak tanımlanabilecek bu çalışmalar, kimileri için çevresel açıdan olmazsa olmazları içeriyor. Yeşil mütabakat eylem planının Türkiye açısından olumlu sonuç vermesi ve fayda sağlaması kamuoyu ve paydaşların konuyu anlamlandırması ve gereklilikleri algılayabilmesi ile doğru orantılı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 yılında hazırlanan 6. Türkiye Çevre Durum Raporu  söz konusu eylem planı adımlarının hızla uygulamaya geçmesinin neden önemli olduğunu bizlere tablolar ve rakamlar ile aktarıyor.

  • 1970 yılından 2018 yılına kadar Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizinde, deniz suyu sıcaklıklarının ortalama 3 derece artış göstermiş olması anlamlı.
  • 2018 yılı CO2 salınımının 1990 yılına göre %176,7 oranında artış göstermiş olması da cabası.
  • 1990 yılında ekstrem doğa olaylarının sayısı 50 ler civarında iken 2019 da bu sayı yoğunlukla yağış, sel ve fırtına olmak üzere 935′ e yükseldi ve bugün şirketlerin risk analizlerinde doğa olaylarının başı çekiyor olması çarpıcı,

Barajlarımızdaki doluluk oranlarının sıcaklıklara bağlı olarak değişim gösteren grafikleri ise hepimiz tarafından biliniyor ve son yıllarda tüm Dünya’ da Covid19′ dan sonra en çok tekrar edilen kavramlardan biri küresel ısınma.

Sert plastik ambalaj sektörü olarak çevresel etkiler açısından görece düşük etkiye sahip bir sektör olmakla beraber, var oluşumuzun kaynağı olan iki temel sektörden biri gıda sektörü ve tüm bu gelişmeler gıda sektörünün geleceğini yakından etkiliyor. Bu gelişmeler bu hızda devam ederse, plastik ambalaj sektörü başta olmak üzere çokta uzak olmayan bir gelecekte tüm ambalaj sektörünü etkileyecek gibi görünüyor. Sera gazı salınımı sonrası artan sıcaklıklara bağlı olarak balıklar azalıyor, tarım zorlaşıyor, göçler artıyor.

SEPA olarak işte tam da bu nedenlerle Yeşil Mütabakat çalışmalarını sadece ticari bir gereklilik olarak değil, çevremiz, sadece kendimiz değil, çocuklarımız ve torunlarımızın geleceği içinde bir zorunluluk olarak görüyor ve destekliyoruz. Yeşil Mütabakat çalışmaların en güzel tarafı, yerinde ve zamanında alınan aksiyonlar ile hem çevresel, hem de ticari açıdan fayda sağlayabilecek olmamız.

Sektörümüzün gelişiminin anahtarı, sadece işimize odaklanmak değil, bir yandan Covid19 sebebi ile artan ambalaj kullanımının döngüsel ekonomide yarattığı negatif etkiyi pozitife çevirmek, diğer yandan yeşil mütabakata uyum çalışmalarına gereken önemi vererek dengeyi korumak.

Bu vesile ile geçmiş bayramınızı tekrar kutluyor, uzun tatil sonrası Yeşil Mütabakat Eylem Planının önemini hatırlatmak istiyoruz.  2021 yılının ikinci döneminin hem sektörümüz, hem de çevre açısından daha olumlu bir dönem olması dileğiyle.

Saygılarımızla,

Raporlar ;

Yeşil Mütabakat Eylem Planı

6. Türkiye Çevre Durum Raporu