Yeni Ekonomi Programı 2021 – 2023

Sayın Üyelerimiz,

29 Eylül 2020 Tarih ve 31259 saylı Resmi Gazete ile yayınlanan 2021 ve 2023 dönemlerini kapsayan Yeni Ekonomik Program’ a şu linkten ulaşabilirsiniz.

SEPA  olarak yeniden yapılanma içerisine girdiğimiz son 16 aylık dönemde bağlı olduğumuz TOBB Meclisleri aracılığı ile yapmış olduğumuz çalışmalara dönüp baktığımızda, yeni ekonomi programı, sanayi programı gibi programlarda yıl içinde sivil toplum kuruluşları aracılığı ile bilgiler, görüş ve öneriler toplandığı, bu veriler ışında değerlendirmeler yapılarak çalışmalar yürütüldüğü izlemlenmektedir.

Bu nedenle sanayicilerimizin mevzuat süreçlerinde daha aktif rol almasının, gelişmelerinde, çıtayı daha da yükseltmelerinde önemli olduğuna inandığımızı sizlerle özellikle paylaşmak istiyoruz. Bu çalışmaların, dernekler aracılığı ile sürdürülmesi ise tüm sektör paydaşlarının düşünülerek, koordinasyonlu ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından önemlidir.

Sert plastik ambalaj sanayicilerinin yapısına dönüp baktığımızda dışa bağımlılık, kur riski, yüksek enerji maliyetleri ile mücadele edip, büyüyüp yükselebilen firmaların verimlilik noktasında önemli adımlar atan firmalar olduğu göze çarpmaktadır.

Bu vesile ile kanun ve mevzuatlarda bir defasında, doğru adımın atılması için gelecek çalışmalarda tüm üyelerimiz ve sektör mensuplarımızı çalışmalarımıza aktif katılıma davet ediyoruz.

Bilgilerinizi rica ederiz.