Yayınlarımızın kullanım amaçları  

Yayınlarımızın kullanım amaçları

SEPA Ambalajlar Kılavuzu ; 

Başlangıç seviyesi ambalaj tedarik zinciri çalışanlarına, bu alanda eğitim alan lise, meslek lisesi ve üniversite kademesindeki öğrencilere ve ambalaj kullanıcısı kişilere sert plastik ambalaj sektörünü ve ambalajları tanıtmak

SEPA Sektörel İhracat Rehberi ;

Türkiye Sert Plastik Ambalaj Sektörü ve SEPA üyesi firmaların yetkinliklerini, önceliklerini, Türkiye’ nin gerek coğrafi, gerek sektörel üstünlüklerini global çapta doğru aktarmak,

SEPA Sektörel Sürdürülebilirlik Rehberi ;

SEPA üyesi firmalarımızın sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamındaki çalışmalarını metrikler ile somutlaştırmak ve sektörümüze sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yol haritası sunmak,

Ambalaj e-Bülten ;

Ambalaj kullanıcısı firmalara sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi ambalajları ve uygulamaları konusunda bilgi aktarmak, bilinç ve farkındalık kazandırmak, bilinçli ambalaj kullanımını yaygınlaştırmak ve üyelerimizin yetkinlikleri konusunda farkındalık yaratmak

Sektörel e-Bülten ;

Sert plastik ambalaj üretici firmalara sürdürülebilirlik, verimlilik, personel yetkinlikleri, döngüsel ekonomi, geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı, standartlara uyum ana başlıkları öncelikli olmak üzere bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

Üye e-Bülten ;

Üyelerimizi SEPA çalışmaları, güncel trendler, gelişmeler hakkında bilgilendirmek, Derneğimizin kuruluş amacına uygun olarak Türkiye Sert Plastik Ambalaj Sektörünü, Türkiye ve Dünya çapında daha üst sıralara taşımak,

Web Sayfası ve e-Bülten Banner Alanlarımız ;

2020 yılında müşteri deneyimine uygun olarak yeniden tasarlattığımız, düzenli güncel tuttarak ziyaretçi kitlemizi her sene arttırdığımız web sayfası banner alanlarımız ile Derneğimiz faaliyet amaçlarına uygun içeriklerinizi daha görünür kılmak,

2023 yılı itibari ile uygulamaya başladığımız e-Bülten yayınlarımızda banner reklam alanı uygulamamız ile bültenin amacına uygun içerikleri ve çalışmalarınızı görünür kılmak,

Fuar ve Etkinlik Broşürü ;

Sektörümüzün ilgili sene ve dönem içinde öncelikli konularını, bu konuda kuvvetli argümanlarla destekleyecek bir paydaş ile görsel olarak aktarmak, özellikle yurtdışı katılımcıların dökümantasyon yükünü tek sayfa dökümanda tüm kaynaklarımıza atıfta bulunarak azaltmak ve uzun vadede kalıcı reklam dökümanı yaratmak,