Yabancıların Çalışma İzni Muafiyeti Görüş Talebi

Sayın Üyelerimiz,

TOBB Ambalaj Meclisi aracılığı ile yabancıların çalışma izni muafiyeti konusunda Derneğimize iletilen görüş talebini dikkatinize sunuyoruz.

Bildirimde ; Yabancıların çalışma izni muafiyeti müracaatlarının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığı ve 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla bizzat ilgili yabancının kendisi tarafından https://emuafiyet.csgb.gov.tr  adresli internet sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru yapılabileceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda;

  • İşgücü göçü ve uluslararası işgücü ile yabancıların Türkiye’de çalışabilmelerine ilişkin işveren olarak uygulamada yaşadığınız sıkıntılar,
  • https://emuafiyet.csgb.gov.tr sistemin kullanılmasında kullanıcılar tarafında sıkıntı yaşanmakta mıdır ?

konularındaki görüş ve önerilerinizin 16 Mayıs 2023 tarihine kadar Birliğe iletilmesi talep edilmektedir. Varsa konu ile ilgili görüşlerinizi 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 17:00 ye kadar info@sepa.org.tr ve 0534 501 48 01 nolu telefonumuz aracılığı ile Genel Sekreterliğimize iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,