Ya Her Şeyi Yeniden Tasarlayabilseydiniz ?

Ya Her Şeyi Yeniden Tasarlayabilseydiniz ? sorusuna cevap bulmak amacı ile düzenlenen, Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) nın da Destekleyen Kurumlar arasında yer aldığı Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı 10 Şubat 2021 tarihinde düzenlendi. Yurtdışı ve yurtiçinden paydaşların bir araya geldiği ve plastik atıkların değerlendirilmesi sorununu farklı pencerelerden aktardığı toplantı, gereklilikler, sorunlar ve çözümlerin birlikte görüşülüp, incelendiği bir platformdu.

Konferans sonrası SEPA olarak aklımızda kalan dikkat çekici detaylar şöyleydi ;

  • Sorunların sadece plastik atıklar şekilde adlandırılmasının kısmen hafiflemiş olduğunu ve çalışmaların çöp algısı üzerinden yürütülmeye başlandığını izlemek sevindiriciydi,
  • Etkinlik çözüm ortağı, Unilever’ in,  “İstanbul Temizken Güzel” kampanyası ile denizlerdeki atıkların temizlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile uygulamaya koyduğu çöp kaparlar, sorunun bölgesel bazda analizi, ambalaj atıkları probleminin detaylandırılması ve çözüm için veri toplanması, sorunlara pozitif yaklaşım örneği açısından ilgi çekiciydi,
  • Sayın Manual Maqueda’ nın ; Sürdürülebilir ekonominin yeni düşünce değil, mevcut durum hakkında farklı düşünmek olduğu, sürdürülebilir ekonomiyi bugünden yarına değil, 10 yıldan 100 yıla uzanan uzun bir süreçte düşünüp kurgulamamız ve plastiği dünyaya ve doğaya daha uygun hale getirmemiz gerektiği yönündeki savları bu alandaki çalışmaların odak noktasına alınması gereken parametrelerden biriydi,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sayın  Cihan Kavlak tarafından paylaşılan; tüm atıkların geri kazanım oranı %13 iken, ambalaj atıklarının geri kazanım oranının %60 lar civarında olduğu bilgisi ambalaj sektörü, plastik sektörü ve geri dönüşüm sektörü paydaşları açısından odaklanmamız gereken %40 lık kısmın detayları konusunda ipuçları taşıyordu,
  • Çevresel etki açısından; biokompost ambalajlar, selüloz türevli ambalajlar ve atık problemlerine çevre aktivistleri ve üreticiler açısından baktığımızda ise önümüze çıkan tablo karbon ayakizi, hijyen ve sağlık açısından ambalajın vazgeçilmezliği ama çevresel etkiler açısından hızlı ve tüm paydaşlar olarak koordineli çalışmaları hızlandırmamız gereken bir tabloyu gözler önüne seriyordu.

Etkinliğin sonunda; Pek çok şeyde olduğu gibi, plastiği de daha sade ve doğal hali ile kullanmamız sorunu basite indirgeyip, çözümü kolaylaştırabilir mi? sorusu akla geliyordu.

SEPA olarak; Her problemde olduğu gibi çevresel atık probleminde de bireylere değil, soruna ve sisteme odaklanıldığında daha hızlı, etkili ve yenilikçi çözüm yolları bulunacağına inanıyoruz.

Geri dönüşüm sektörünün kuvvetlenmesi, daha hafif ve kompozit ambalajlarla mümkün olabilecek mi ? Ambalajları; tekrar kullanım, depozito ve geri dönüşüm sistemine uygun hale getirmenin ipuçları gibi konularında gündeme getirildiği Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı ile ilgili diğer detaylara şu linkten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ediyoruz.