Ufuk Avrupa Programı Küme 4 Çevrimiçi Proje Pazarı Etkinliği 1 Temmuz 2021

Ufuk Avrupa Programı Küme 4 Kapsamındaki Endüstri Konuları Odağında Çevrimiçi Proje Pazarı Etkinliği, 1 Temmuz 2021

1 Temmuz 2021 tarihinde Bridge2HE, Ulusal İrtibat Noktaları Ağı ve Avrupa İşletmeler Ağı tarafından Ufuk Avrupa Programı “Küme 4-Dijital, Endüstri ve Uzayˮ kapsamındaki Endüstri konularına odaklanan Proje Pazarı Etkinliği düzenlenmektedir.

Uluslararası düzeyde endüstriyel teknolojiler hakkında yeni proje fikirlerini tartışma ve geliştirme imkanı sunan bu etkinlik sayesinde katılımcılar, Ufuk Avrupa Programı’nın Endüstri alanındaki çağrıları için işbirlikleri oluşturma ve konsoriyum kurma olanağı bulacaklardır.

Proje Pazarı kapsamındaki konular:

Hedef 1: İklim Nötr, Döngüsel ve Dijital Üretim

 • Yeşil, esnek ve ileri imalat
 • İmalat için ileri dijital teknolojiler
 • İnşaat sektöründe yıkıcı değişim
 • Döngüsellik için merkezler, endüstride iklim nötrlüğüne ve döngüselliğe doğru bir basamak taşı
 • Proses endüstrilerinde atık, su ve CO2/CO de dahil olmak üzere kaynakların döngüselliğinin sağlanması
 • Yenilenebilir enerji ve elektrifikasyonun  proses endüstrisine entegrasyonu

Hedef 2: Dirençli endüstri için kilit stratejik değer zincirlerinde artan özerklik

 • Dayanıklı ve döngüsel değer zincirleri oluşturmak için yeni paradigmalar
 • Yeşil ve sürdürülebilir malzemeler
 • Toplum ve çevre yararına malzemeler ve iklim-nötr endüstri için malzemeler
 • Malzemeler ve veri kesişen eylemler
 • İşletmelerin özellikle KOBİ’lerin ve start-up’ların dayanıklılığının ve hazırlılığının artırılması

Hedef 4 (bir kısmı): Rekabet ve yeşil mutabakata uygunluk için dijital ve gelişmekte olan teknolojiler

 • Gelişen Etkinleştirici Teknolojilerde Avrupa liderliği
 • Yapay Zeka, Veri ve Robotikte Yenilik
 • Yarının konuşlandırılabilir Robotları: verimli, sağlam, güvenli, uyarlanabilir ve güvenilir

Hedef 6 (bir kısmı): Dijital ve endüstriyel teknolojilerin insan merkezli ve etik gelişimi

 • Genişletilmiş (eXtended) gerçeklik
 • Güvene dayalı yapay zeka liderliği
 • Toplum ve endüstri içindeki teknolojilerden en iyi şekilde yararlanmak için sistemik yaklaşımlar

Etkinlik ücretsizdir ancak katılım için kayıt zorunludur.

Kayıt ve etkinlikle ilgili detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Unsubscribe from this newsletter