Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü (Karma Etkinlik) Ankara, 13 Nisan 2022

Sayın Üyelerimiz,

Ufuk Avrupa aracılığı ile 13 Nisan 2022 tarihinde Limak Ambassadore Otel’de saat 10:00’da başlayıp, 17:00’de sona erecek şekilde gerçekleştirilece Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü etkinliği bilgisi Derneğimize ulaşmıştır.

Genel Bilgi Günü, Çerçeve Programlarıyla yeni tanışan veya programda az deneyime sahip potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli katılımcıları da hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. Bilgi Günü, AB araştırma ve yenilik programı ve projeleri hakkındaki bütün bilgileri sizlere sunacaktır.

Etkinlik; Ufuk Avrupa Programı özelinde hazırlanan “Stratejik Plan”, programın alt alanlarında yayımlanan “Çalışma Programları”, bu alt alanlardaki açık çağrılar, proje başvuru metni taslakları ve bu program kapsamındaki oluşturulacak Ar-Ge ve inovasyon projeleri iş birliklerine nasıl dahil olunacağı hakkında katılımcılarla bilgi ve tecrübe paylaşmayı amaçlamaktadır.

Etkinlikte gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların Ufuk Avrupa Programı’nın temel kavramları ile programa başvuru yapmak için gerekli tüm belgeleri anlamalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenmiş olup, detaylara Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü (Karma Etkinlik) Ankara, 13 Nisan 2022 | Ufuk Avrupa linkinden ulaşabilirsiniz.

Sektörümüzde sıklıkla dile getirilen daha yüksek katma değerli üretim için Ufuk Avrupa Programlarının üyelerimiz için önemli bir fırsat olduğuna inanıyor ve sizleri bu programları takip etmeye ve katılmaya davet ediyoruz.

NOT : Küme 5: İklim, Enerji, Mobilite, “Hedef 3 – Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı”  bileşeni altında yer alan 2021 yılı ikinci fasıl çağrılarına kapsamında  rekabetin yüksek olduğu ve 15 çağrı için başvuru yapan 1607 kurum ve kuruluşun yer aldığı ve 179 projenin desteklendiği çağrılar için, ülkemizden 1’i koordinatör olmak üzere 5 kuruluşumuzun yer aldığı 3 projenin desteklendiği, toplamda 543.310 Avro hibe alındığı bilgisini paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla,