Ufuk Avrupa 2. Genel Bilgilendirme Eğitimi 29 Ocak 2021

Sayın Sektör Mensuplarımız,

Tübitak Ufuk2020 aracılığı ile Derneğimize ulaşan ve Ufuk Avrupa Çerçeve programına ilişkin 2. genel bilgilendirme eğitimi ile ilgili detaylar aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Söz konusu eğitim bu tarz projelere başlamamış, başlamayı düşünen firmalara Ufuk2020 projelerini tanıtma amaçlı olduğu için çalışmaların kapsamını anlamak ve anlamlandırmak açısından faydalı olacaktır.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Ufuk2020 Programı kapsamında, Avrupa Komisyonu’ndan toplamda 3.64 Milyon Avro hibe aldığı, proje ile imalat sanayine yönelik dijitalleştirme teknolojileri ve çözümleri geliştiren KOBİ’lerin desteklenmesi yoluyla kaynak ve enerji yoğun endüstrilerde, karbon salınımsız, yeşil enerji hedefli yeni nesil endüstriyel değer zinciri oluşturulması hedeflendiği düşünüldüğünde, bu tür yenilikçi ve ufuk açıcı çalışmaların işletmelerimizin gelecek hedeflerine ulaşmaları, işletmelerinde yenilikçi ekosisteme geçiş yapmaları yada bu felsefeyi oluşturmaları için önemli bir basamaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz II’ projesi, Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı hakkında farkındalığın arttırılmasına yönelik proje yazma eğitimleri, proje pazarı etkinlikleri, ulusal danışma grubu toplantıları gibi faaliyetler hayata geçirmektedir.  Proje ile ilgili daha fazla bilgi www.turkeyinh2020.eu  web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bahsi geçen projenin bir parçası olarak, yaklaşan Ufuk Avrupa (9. Çerçeve Programı) Programına ilişkin, gerçekleştirilecek olan ikinci genel bilgilendirme eğitimini (çevrimiçi etkinlik/web semineri) sizlere duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Etkinlik, Ufuk Avrupa Programıyla tanışacak herkesi hedefleyen bir giriş etkinliği olma özelliği taşımaktadır.

Etkinliğin ana amacı, Ufuk Avrupa ve onun yeni fırsatlarına odaklanarak, programla yeni tanışan katılımcılara Ufuk Avrupa’yı ve Avrupa Birliği hibelerini tanıtmaktır. Bir diğer deyişle etkinlik, araştırma ve yenilik fikirlerini dünyanın en büyük Ar-Ge programı olan Ufuk Avrupa aracılığıyla finanse etmek isteyenler için oldukça faydalı bir eğitim olma niteliği taşımaktadır.

Eğitim programı kapsamında; katılımcılar Ufuk Avrupa yasal ve finansal kuralları, ilgili çağrıları nasıl belirleyebilecekleri ve başvurabileceklerini, proje işbirliklerine yönelik kuruluşları belirlemeyi ve koordinatör bulmaya yönelik oturumlardan oluşmaktadır.

Eğitimde gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların Ufuk Avrupa’nın ana konseptlerini tek bir çevrimiçi seminerinde kavramalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu sebeple eğitimde kullanılacak olan tüm içerik; sunumlar, eğitim notları, Avrupa Birliği’ne dair en güncel dokümanlardan derlenmiş ve katılımcılara faydalı olabilecek şablonlarla zenginleştirilmiştir.

İşbu eğitimin amacı, katılımcıları sadece Ufuk Avrupa ve diğer Avrupa Birliği hibeleri ile tanıştırmak olmayıp, aynı zamanda bunlara erişim ve yararlanma araçlarını ve yöntemlerini de sunmaktır.

Sizleri, 29 Ocak 2021 günü, saat 13:50’de kayıtla başlayacak ve 17:45’te bitecek olan bu çevrimiçi etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

Etkinlik taslak gündemi için tıklayınız.

Kayıt:

Etkinliğimize yönelik kaydınızı aşağıdaki bağlantıdan gerçekleştirebilirsiniz:

https://docs.google.com/forms/d/1aR8yfBeToSvF4KBiTQfE-D1y5D9xVCwz15KoWh-…

İlgili etkinliğe sadece kayıt işlemini gerçekleştiren katılımcıların katılımına izin verilecektir. Bu sebeple, lütfen önce Google Formlar aracılığıyla kaydolunuz. Kayıt işlemlerini gerçekleştiren katılımcılara etkinlik tarihinden üç gün önce etkinliğe giriş sağlamaları için gerekli olan Zoom giriş bağlantısı proje ekibi vasıtasıyla iletilmiş olacaktır.

Unsubscribe from this newsletter