Ufuk 2020 Faz – II Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için ‘Hızlandırıcı’ Web Seminerleri, 2 Temmuz 2021

Sayın Üyelerimiz,

Ufuk2020 aracılığı ile Derneğimize ulaşan bilgilendirme aşağıda dikkatinize sunulmuştur ;

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ve yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II’ projesi, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmeler için geniş bir destek yelpazesi sunmaktadır. Bu destekler; ortaklıklar ve ağ oluşturma etkinlikleri, çok çeşitli eğitim kursları ve teklif ve sunum geliştirme konusunda yardımları içermektedir. Daha fazla bilgi için www.turkeyinh2020.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa Komisyonu bu yılın başında Ufuk Avrupa Çerçeve Programı’nı başlatmış bulunmaktadır. Bir önceki programda da olduğu gibi, yenilikçi KOBİ’ler için ‘EIC Hızlandırıcı (Accelerator)’, araştırma ve geliştirmeye yönelik farklı finansman seçenekleriyle desteğin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.

Bu yeni program kapsamında, Ufuk 2020’de Türkiye Projesi sizleri, ‘Yeni EIC Programı- KOBİ’ler için neler var?’ konulu web seminerine davet etmekten memnuniyet duymaktadır. Etkinlik, genel Ufuk Avrupa ve Ufuk Avrupa’nın önemli bir bileşeni olan Avrupa Yenilik Konseyi (EIC) hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen KOBİ’lere yöneliktir. Etkinlikte farklı EIC programları tanıtılacak ve EIC Hızlandırıcı (Accelarator) programı kapsamında sunulan finansal desteklere odaklanılacaktır. Bu web semineri, daha önceki katılımcılar tarafından iyi tanınan projenin uluslararası uzmanlarından oluşan ekibi tarafından yürütülecek ve etkinlik boyunca katılımcıların soruları yanıtlanacaktır.

Etkinlik, 2 Temmuz Cuma günü “Zoom” yazılımı kullanılarak 10:00’da başlayıp yaklaşık 2 saat sonra sona erecek şekilde canlı olarak yayınlanacaktır. Etkinliğe katılım için buradan kayıt işlemini gerçekleştirmeniz beklenmektedir. Etkinlik öncesinde sizlerle Zoom giriş bilgileri paylaşılacaktır.

Lütfen, bu web seminerinin 6 Nisan 2021’de düzenlenen etkinliğin tekrarı olduğunu unutmayın.

Avrupa Komisyonu’na herhangi bir başvurunun İngilizce yapılması gerekliliğinden dolayı; İngilizce olarak gerçekleşecek olan web semineri süresince, Türkçe olarak sorularınızı yöneltebilmeniz adına Türk uzmanlar da seminerde yer alacaklardır.

Etkinliğe katılımlarınızı bekliyoruz.

NOT: Daha önce gerçekleştirdiğimiz web seminerlerimizin kayıtlarına ve sunumlarına takip eden proje web sitesi bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz; www.turkeyinh2020.eu

Bu etkinlik; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk2020 Programı’nda Türkiye Faz -II.” Başlıklı ve Ana Yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu Teknik Destek Projesi dahilinde gerçekleştirilecektir.

Unsubscribe from this newsletter

Bilgilerinizi rica ederiz.