Türkiye’ de Sanayi Gelişiminin Bir Yılı

Türkiye’ de Sanayi Gelişiminin Bir Yılı ; Geriye dönüp baktığımızda 2019 yılı T.C. Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı ise T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının etkinliğini arttırdığı yıllar oldu. Dış ticaret kapasitesinin daha çok ihracat yönünde artışı, yüksek katma değerli üretime geçiş için önce destekler ve eğitimler daha açık, şeffaf ve her kesime hitap edecek şekilde basit ve anlaşılır bir  şekilde aktarıldı, sonrasında ise dijital ekosistem desteği ile temel düzenlemelere gidildi; İhracat Pusulası, Kolay İhracat.

Ortak hedefler belirlenip hareket edildiğinde kat edilen mesafeler artarken, seyahatte daha zevkli hale geliyor. Sadece sonuç değil, sürecin kalitesi de geleceği şekillendiriyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021 yılı Bütçe Sunumu bu açıdan incelendiğinde koronavirüse rağmen yapılanların çeşitliliği ve kapsayıcılığı, sanayi şirketlerindeki artış oranı sevindirici. Türkiye’ nin sürdürülebilir kalkınması için sanayinin gelişimi konusunda daha somut adımlar atıldığının göstergesi. Sunum, diğer sektörler ile bağlantısı bulunan ambalaj sektörü içinde pek çok bilgi ve dikkate alınması gereken parametreler içeriyor.

Türkiye’ de Sanayi Gelişiminin Bir Yılı, devreye alınan sanayi firmalarının yapıları, çeşitliliği, yoğunluğu gibi pek çok parametre sert plastik ambalaj sektörü mensuplarının gelecek öngörüleri için, stratejileri için temel oluşturacak nitelikte.

Bu detaylar ; 2021 yılında bizleri neler bekliyor, sanayinin gelişimine ne şekilde katkı sağlayabiliriz, gelecek yıl ne farklı yapılabilir, Sert Plastik Ambalaj Sektörünün gelişimi için sektör olarak nelere odaklanarak hareket etmeliyiz sorularını da beraberinde getiriyor.

Sanayimizin gelişimi açısından T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından atılacak adımları heyecanla takip etmeye devam ediyoruz.